Faktura uproszczona w JPK_V7.

Kategoria:Faktury | |
Program do faktur
W 2020 roku została wprowadzona nowa struktura pliku JPK, którą obecnie znamy pod nazwą JPK_V7. Miała ona zastąpić dotychczasowe deklaracje VAT oraz pliki JPK_VAT. Zmiany rozszerzyły się także na inne dokumenty, jak choćby faktury uproszczone.

Obecnie też są wykazywane w pliku JPK_V7. Jednak jak i kiedy? To właśnie dzisiaj wyjaśnimy.

Nowa struktura JPK_V7 z 1 października 2020 roku

Informacje o wprowadzeniu nowego pliku zaczęły się pojawiać już w 2019 roku. Miała bowiem powstać nowa struktura, która miała znacząco ułatwić składanie dokumentów przedsiębiorcom. A od 1 października 2020 roku stała się ona obowiązkowa dla wszystkich czynnych podatników VAT.

Nowa struktura JPK_V7 zastąpiła deklaracje VAT i plik JPK_VAT. Oba te dokumenty mamy teraz połączone w jeden, dzięki czemu uproszczone stają się dotychczasowe obowiązki sprawozdawcze. Ponadto pozwala to na bardziej szczegółowe przedstawianie wszelkich transakcji gospodarczych, jakie wykonują podatnicy. A co za tym idzie, organy skarbowe mają większą kontrolę nad dokonywanymi transakcjami.

Paragon - uproszczona faktura

Z początkiem roku 2020 wprowadzono obowiązek wykazywania na paragonie numeru NIP nabywcy pod warunkiem, że transakcja dotyczy przedsiębiorcy. W takiej sytuacji można paragon uznać za uproszczoną fakturę, jeśli kwota nie przekracza 450 zł lub 100 euro oraz gdy, NIP nabywcy pojawia się na paragonie.

Tylko w sytuacji, gdy oba warunki zostaną spełnione, możemy mówić o fakturze uproszczonej względem paragonu fiskalnego. W innej sytuacji nabywca jest zmuszony najpierw wystąpić z prośbą o otrzymanie faktury do paragonu. Dopiero potem będzie mógł odliczyć podatek VAT oraz ująć koszty w KPiR.

A kiedy sprzedawca może wystawić fakturę do paragonu? Jedynie w sytuacji, gdy na paragonie znajdzie się numer NIP nabywcy. W innym wypadku jest to zabronione i może wiązać się z poważnymi konsekwencjami.

Faktura uproszczona – plik JPK_V7

Zgodnie z tym, o czym pisaliśmy wcześniej na temat tego, czy paragon może stać się podstawą ujęcia VAT i w KPiR, decyduje przede wszystkim to, jakie dane się na nim znajdą. Najważniejsza jest informacja o numerze NIP nabywcy oraz to, by transakcja mieściła się w odpowiedniej kwocie.

Faktura uproszczona powinna zatem zawierać:
 • Datę wystawienia
 • Numer – jest to kolejny numer identyfikujący dana fakturę
 • Nazwisko/nazwa nabywcy oraz sprzedawcy, a także ich adresy
 • Numer identyfikujący podatnika
 • Numer identyfikujący nabywcę
 • Data dokonania/zakończenia dostawy towarów lub data otrzymania zapłaty lub data wykonania usługi
 • Nazwa usługi lub towaru
 • Kwota jednostkowa za towar lub usługę (netto)
 • Wszelkie obniżki itp.
 • Ilość towarów i usług
 • Stawka podatku
 • Wartość usług lub towarów
 • Kwota podatku liczona od sumy wartości netto sprzedaży
 • Suma wartości sprzedaży netto
 • Ogólna kwota należności
Faktura uproszczona zawsze powinna znaleźć się w pliku JPK_V7 w osobnym polu. A zatem wygląda to nieco inaczej niż w przypadku zwykłych paragonów fiskalnych.

W takim razie podatnik ma obowiązek, by wszystkie faktury uproszczone znajdowały się w osobnej ewidencji. A zatem konieczne też będzie zmniejszenie wartości sprzedaży z wykorzystaniem kas fiskalnych. Ma to pomóc uniknąć dublowaniu danych.

Podsumowanie – faktura uproszczona

Jak widać, kwestia faktury uproszczonej w przypadku pliku JPK_V7 nie jest tak trudna do zrozumienia. Wyraźnie jest wskazane, w jakich sytuacjach można starać się o fakturę uproszczoną, a w jakich jest to wręcz zakazane i obłożone pewnymi sankcjami. Warto zatem dobrze zapoznać się z przepisami.