Faktura nie zawierająca podpisu wystawcy także jest ważna

Kategoria:Faktury | |
Program do faktur
Potwierdzeniem dokonania transakcji sprzedaży jest faktura wystawiona nabywcy towaru bądź usługi. Stąd też każda sprzedaż powinna być potwierdzona właśnie tym dokumentem wystawionym nabywcy przez sprzedawcę.

Miejmy także świadomość, że rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.03.2011r w sprawie zwrotu podatku niektórym podmiotom, wystawiania faktur, ich przechowywania jak też i podatników którym zwolnienie podatkowe nie przysługuje spowodowało liczne perturbacje. Dopiero nowela z dnia 1 stycznia 2013 roku pozwoliła na dokładne określenie niezbędnych elementów które prawidłowo wystawiony dokument sprzedaży powinien zawierać. Poprawnie wystawiona faktura jest dokumentem zawierającym:
 • Datę jej wystawienia,
 • Kolejny numer faktury w sposób jednoznaczny ją identyfikujący,
 • Imiona oraz nazwiska bądź nazwy podmiotów będących stronami umowy sprzedaży,
 • Numery pozwalające określić podatnika oraz nabywcę towarów bądź usług,
 • Datę zakończenia i dokonania dostawy towarów, wykonania usługi, otrzymania przedpłaty bądź zaliczki czy też raty jeżeli data taka została określona różniąc się jednocześnie od daty wystawienia dokumentu,
 • Nazwę lub rodzaj usługi bądź towaru,
 • Miarę oraz ilość wykonanych usług bądź dostarczonych towarów,
 • Cenę jednostkową netto,
 • Kwoty udzielonych rabatów (dotyczących również wcześniejszej zapłaty za towar lub usługę) – kwota musi zostać uwzględniona na fakturze jako jednostkowa cena netto,
 • Wartość dostarczonych towarów które dana transakcja obejmuje z jednoczesnym uwzględnieniem wartości sprzedaży netto,
 • Odpowiednią stawkę podatku,
 • Wartość sprzedaży netto wraz z rozbiciem na poszczególne stawki podatkowe oraz sprzedaży zwolnionej z podatku,
 • Jednostkową kwotę podatku od sprzedaży netto wraz z podziałem na poszczególne stawki podatku,
 • Kwotę należności ogółem.

Z powyższego zestawienia najważniejszych elementów które faktura winna zawierać wynika jednoznacznie, że aby wystawiony dokument sprzedaży był ważny nie ma konieczności umieszczania na nim podpisu sprzedawcy oraz firmowej pieczątki o ile faktura spełniać będzie wszystkie podane wyżej wartości. Oczywiście w przypadku sprzedawcy znacznie bezpieczniej będzie dokument podpisać i podstęplować firmową pieczątką – w ten sposób zwiększymy jej wiarygodność.