Faktura barterowa – czym jest i jak ją ewidencjonować

Kategoria:Faktury | |
Program do faktur
Faktura barterowa dokumentuje realizację przez dwie strony (np. firmy) umowy barterowej, czyli wymiany dwóch dóbr czy usług o takiej samej wartości. Faktura taka zawiera wszystkie dane, jak tradycyjna faktura VAT i w taki sam sposób jest ewidencjonowana.

Zacznijmy może od wyjaśnienia, czym jest barter. Najprościej mówiąc, barter to handel wymienny dobrami lub usługami – uwaga – o takiej samej wartości. To bardzo ważne, bo jeśli fiskus podczas kontroli uzna, że jedna strona otrzymała towar czy usługę o wyższej wartości, będzie to rodziło obowiązki podatkowe. Ale wróćmy do meritum – nietrudno wyobrazić sobie sytuację, że firma handlująca telefonami komórkowymi prosi dziennikarza o artykuł będący recenzją danego modelu telefonu, w zamian oferując mu, zamiast zapłaty, ten konkretny telefon. Właśnie w takim przypadku mamy do czynienia z barterem.

Wystawiaj faktury w intaxo.pl

Załóż konto i wystawiaj faktury klientom. 30 dni za darmo.Zakładam konto


Co ważne, barter nie wymaga spisania formalnej umowy (wiążące mogą być np. ustalenia mailowe) ale w przypadku kontroli fiskusa warto jednak mieć taki papier. O wiele ważniejsze jest odpowiednie udokumentowanie barteru, pomimo że obie strony nie używają gotówki. W tym celu wystawia się fakturę barterową. W zasadzie niczym nie różni się ona on tradycyjnej faktury VAT – musi zawierać numer, datę i miejsce wystawienia, nazwę sprzedawcy i nabywcy, numery NIP, nazwę towaru lub usługi wraz z odpowiednimi miarami oraz cenę towaru (zarówno jednostkową netto, jak i ogólną wartość sprzedaży netto), stawkę podatku, kwotę podatku itd. Warto zaznaczyć także, że transakcja została rozliczona barterem (np. w polu "forma płatności"). Faktury takie wystawiają obie strony transakcji – każda z nich musi dostać dostarczona do drugiego kontrahenta i zewidencjonowana w księdze przychodów i rozchodów.