Ewidencja przebiegu pojazdu - wszystko co warto wiedzieć.

Kategoria:Koszty | |
Program do faktur
Prowadzenia własnej firmy to dość spora odpowiedzialność. Właściciel firmy powinien mocno angażować się w pracę na jej rzecz. Przedsiębiorca powinien znać wszelkie mechanizmy, na których opiera się działanie firmy. Podstawową sprawą jest znajomość aktualnego prawa.

Przydaje się ona zarówno do tego, żeby prowadzić swoją działalność legalnie oraz żeby wykorzystywać różne możliwości, które prawo daje szefom firm.

Mnóstwo firm w swojej działalności wymagają posiadania samochodu, bądź większej ilości pojazdów. Firmowe samochody generują koszty, które mogą mieć wpływ na zobowiązania podatkowe przedsiębiorstwa, co jest atutem posiadania tego typu samochodów. Przedsiębiorca, który wykorzystuje w swojej codziennej pracy samochód, powinien wiedzieć czym jest ewidencja przebiegu pojazdu.

Jak wygląda ewidencja przebiegu pojazdu?

Ewidencja przebiegu pojazdu jest inaczej zwana kilometrówką. Jest to po prostu spis przebytego przez samochód dystansu. Wpisuje się w niej przejechane samochodem kilometry.

Kto powinien prowadzić ewidencję przebiegu pojazdów?

Ewidencję taką prowadzić powinni właściciele firm, którzy chcą w koszty uzyskania przychodu wliczyć wydatki związane z wykorzystaniem samochodów osobowych na potrzeby firmy. Jednak samochody te nie mogą stanowić środków trwałych. Dzięki ewidencji przebiegu pojazdu przedsiębiorca może pewną, ustaloną kwotę, która zostanie wydana na eksploatację samochodu(paliwo, naprawy, wymiana oleju) wliczyć w koszty uzyskania przychodu.

Samochód osobowy, którego koszty eksploatacyjne zostaną wliczone w koszty uzyskania przychodu i który nie stanowi środków trwałych, stanowić może:
 • własność przedsiębiorcy
 • własność pracownika przedsiębiorcy
 • własność innej osoby, gdy jest użytkowany na zasadzie najmu, użyczenia, czy dzierżawy
Ewidencję prowadzić powinni także przedsiębiorcy, którzy chcą odliczyć 100 % VAT od kupna samochodu i od wydatków na jego eksploatację. Jednak dotyczy to samochodów, których masa nie przekracza 3,5 tony i które wykorzystuje się wyłącznie na cele związane z prowadzeniem firmy.

Ewidencja przebiegu pojazdów zawierać powinna:
 • dane osobowe osoby korzystającej z pojazdu
 • numer rejestracyjny i pojemność silnika
 • opis trasy
 • kolejny numer wpisu
 • datę oraz cel wyjazdu
 • liczbę przejechanych kilometrów
 • stawkę za 1 km przebiegu
 • kwotę, która wynika z iloczynu stawki za 1 km oraz liczby kilometrów
 • podpis przedsiębiorcy
Ewidencja przebiegu pojazdów dla celów VAT
 • numer rejestracyjny pojazdu
 • datę rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji
 • stan licznika w dniu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji oraz w dniu zakończenia prowadzenia ewidencji
 • wpisy kierowcy dotyczące każdego wykorzystania pojazdu
 • liczbę przejechanych kilometrów pod koniec każdego okresu rozliczeniowego, a także na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji
Stawki za 1 km wynoszą
 • dla samochodu o pojemności do 900 cm3: 0,5214 zł
 • dla samochodu o pojemności od 900 cm3: 0,8385 zł
Kilometrówka może być prowadzona na papierze lub w formie elektronicznej. W przypadku formy elektronicznej przedsiębiorca pod koniec każdego miesiąca powinien zrobić wydruk i go podpisać.