Ewidencja materiałów pomocniczych w KPiR

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Jak określono w rozporządzeniu ministra finansów dotyczącym prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, przedsiębiorcy mają obowiązek wpisywania do KPiR ewidencji towarów handlowych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków, odpadów, produkcji w toku, a także materiałów podstawowych i pomocniczych.

Według paragrafu 3 pkt. 1 lit. c rozporządzenia, materiały pomocnicze to materiały, które nie są materiałami podstawowymi, a jednocześnie są zużywane w związku z prowadzoną działalności i bezpośrednio oddają wyrobowi swoje właściwości. Dodatkowo, jak określono w paragrafie 16 pkt. 1 rozporządzenia, otrzymanie materiałów pomocniczych (tak samo, jak materiałów podstawowych oraz towarów handlowych) musi zostać potwierdzone dowodem zakupu z datą oraz podpisem przyjmującej osoby.

Jeżeli materiały pomocnicze zostały dostarczone do siedziby przedsiębiorstwa lub dokonano nimi obrotu przed otrzymaniem faktury, należy dokonać ich szczegółowego opisu. Musi on zawierać nazwę firmy, adres dostawcy, ilość i rodzaj materiałów, ich cenę jednostkową oraz wartość. Na podstawie takiego opisu podatnik dokonuje wpisu do KPiR – koszty związane z zakupem materiałów pomocniczych ewidencjonuje się w kolumnie 10: "Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu".