Edukacja to też koszt zmniejszający podatek!

Kategoria:Koszty | |
Program do faktur
Prawem każdego pracodawcy jest podnoszenie kwalifikacji zatrudnianych przez siebie pracowników. Obligują go do tego zarówno same przepisy kodeksu pracy jak również nieubłagane realia rynkowe.

Oznacza to jednoczesne powstanie po stronie pracodawcy kosztów, które w związku ze szkoleniami pracowników musi ponieść. Równie ważną, co ponoszone wydatki pracowniczych szkoleń kwestią jest możliwość ich rozliczenia w kosztach uzyskania przychodów. Kiedy zatrudniający ma taką możliwość?

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych zatrudnianych w firmie pracowników wiąże się najczęściej z poniesieniem przez pracodawcę określonych kosztów z tym związanych. Jednak nie wszystkie koszty, które firma ponosi doszkalając swych pracowników będą uprawniać pracodawcę do odliczeń podatkowych i zmniejszenia wysokości należnemu państwu podatku dochodowego.

W tej grupie zgodnie z przepisami art. 22 ust.1 Ustawy o podatku dochodowym dla osób fizycznych oraz art. 15 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym dla osób prawnych kwalifikowane do obniżenia podstawy opodatkowania będą tylko i wyłącznie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródła. Oznacza to, że przedsiębiorca chcący wykazać faktycznie poniesione koszty i później je odliczyć od dochodu musi wykazać faktyczny ich związek (poniesionego kosztu szkolenia pracownika) z zakresem obowiązków, które wysłany na kurs pracownik wykonuje obecnie w prowadzonej przez niego firmie w ramach umowy o pracę.

Innymi słowy – osoby wykonujące pracę umysłową np. księgowa muszą zostać oddelegowane przez pracodawcę na kurs mieszczący się właśnie w tym zakresie ich pracowniczych obowiązków np. obsługa kadr i płac (dotychczas rozliczenia faktur zakupu i sprzedaży) gdyż tylko wówczas firma będzie mogła takie szkolenie uznać za koszt uzyskania przychodu i odliczyć.

Zdarza się jednak, że pracodawca organizuje swym pracownikom szkolenia we własnym zakresie bez udziału firmy zewnętrznej. Jak wówczas wygląda sytuacja – co może „wrzucić w koszty” (jeżeli spełnia podstawowy ustawowy warunek?) – czy tylko koszty które poniósł w celu zwiększenia konkurencyjności należącego do niego przedsiębiorstwa? Nie – do kosztów uzyskania przychodu może w tej sytuacji zaliczyć również wydatki poniesione na:

  • zakup (lub druk) materiałów szkoleniowych,
  • wynagrodzenia pracowników będących na urlopie szkoleniowym,
  • wynagrodzenie za zwolnienie z całości lub części dnia pracy (w zależności od czasu trwania szkolenia) doszkalających się pracowników.