Działasz wirtualnie? Możesz wydatki wrzucić w koszty uzyskania przychodu

Kategoria:Koszty | |
Program do faktur
Działalność firmy związana stricte ze sprzedażą produktów bądź usług ma to do siebie, że w obecnych warunkach może być prowadzona zarówno formą tradycyjną jak też przez Internet.

O ile rozliczenia sprzedaży stacjonarnej nie budzą większych wątpliwości pośród przedsiębiorców o tyle już sprzedaż sieciowa tak i to nie małe. Zwłaszcza w przypadku poniesienia dodatkowych kosztów które w sprzedaży internetowej są niezbędne aby firma mogła funkcjonować.

Mowa tutaj o wydatkach poniesionych na stworzenie profesjonalnej witryny internetowej (e-sklepu), dzierżawy serwerów na których będą umieszczone jego pliki w tym także zakup domeny internetowej będącej adresem pod którym klient będzie dokonywał zakupu. Kosztem będą także zakupy licencji na oprogramowanie jak i korzystanie ze wsparcia technicznego.

Przedsiębiorca ponoszący w/w koszty może jednak skorzystać z możliwości ich odliczenia i zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu analogicznie jak w przypadku działań stacjonarnych – warunek również jest ten sam – wykazanie, że wydatki które poniósł mają bezpośrednie przełożenie na osiągane przez firmę dochody służące jej dalszemu funkcjonowaniu np. poniesione na reklamę produktów sygnowanych firmowymi markami czy chociażby informowanie o prowadzonych okresowych akcjach promocyjnych. Sprzedając internetowo przedsiębiorca musi brać pod uwagę także koszty pośrednie a więc te, które bezpośrednio s a związane z podatkiem dochodowym jak i prawa autorskie włącznie z licencjami.

W świetle przepisów podatnik ma możliwość rozliczyć koszty pośrednie na dwa sposoby – jednorazowo oraz w formie odpisów amortyzacyjnych. W pierwszym przypadku kluczowy jest okres ich poniesienia z tym iż jeżeli okres ich użytkowania przekracza rok i nie ma także możliwości wyszczególnienia jaka ich część dotyczy danego okresu to odpisów dokonuje się w proporcji odpowiadającej okresowi korzystania z nich.

Drugi przypadek – licencje oraz prawa autorskie na oprogramowanie – tutaj sytuacja jest bardziej skomplikowaną – przedsiębiorca ma bowiem do czynienia z dwoma sytuacjami – jeżeli licencja obowiązuje przez okres dłuższy niż rok i jednocześnie jej wartość jest większa niż kwota 3 500 zł to wówczas koszty rozlicza się przez amortyzację – jeżeli natomiast w warunkach licencji nie zostało zapisane, że prawa autorskie zostały przeniesione na kupującego – wówczas poniesiony koszt uzyskania przychodu rozlicza się jednorazowo. Inną nie mniej istotną kwestią są też koszty związane z wysyłką towaru. Do kosztów zalicza się jednak jedynie tylko te, które przedsiębiorca ponosi korzystając z usług firm kurskich tj. przy ich pomocy niezbędne w działalności firmy oprogramowanie jest dostarczane do odbiorcy a on sam ponosi koszt przesyłki który może ująć w kosztach.