Działalność nierejestrowana a rozliczenia pit?

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Działalność nierejestrowana regulowana jest przepisami wprowadzonymi w życie w 2018 roku. Dzięki niej możliwy jest dodatkowy zarobek. Często korzystają z niej osoby udzielające korepetycji, rękodzielnicy sprzedający w Internecie czy pracownicy na etacie, którzy chcą sobie przyrobić sobie.

Niemniej jednak działalność nieewidencjonowana nie zwalnia nas z konieczności rozliczania PIT.

Działalność nierejestrowana

Dnia 30 kwietnia 2018 roku w życie weszły przepisy tyczące się nierejestrowanej działalności. Jest to dosyć ciekawa opcja pozwalająca na dorobienie sobie do domowego budżetu, chociażby przez osoby udzielające korepetycji, zajmujące się rękodziełem, czy szyjące ubrania, jak również przez kobiety zajmujące się dziećmi. Mamy są bardzo przedsiębiorcze i kreatywne, niemniej jednak otworzenie przez nich działalności gospodarczej związane jest ze sporymi kosztami, które nierzadko przewyższają zarobek. Działalność nierejestrowana, brak składek na rzecz ZUS, jak i swoboda sprzedaży swoich produktów, czy też usług wydaje się być idealnym rozwiązaniem dla niewielkich, dopiero rozpoczynających swoją działalność firm.

Podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku działalności nierejestrowanej.

Prowadzenie działalności nieewidencjonowanej nie będzie oznaczało, że uzyskiwane z niej dochody zwolnione są z podatku. Z każdych zarobionych pieniędzy należy rozliczać się z fiskusem.

Pojęcie działalności nierejestrowanej odnosi się bezpośrednio do braku właściwego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, nie zaś do braku ewidencji księgowej. Osoba, która zajmuje się prowadzeniem nierejestrowanej działalności jest więc zobowiązana do ewidencjonowania uzyskiwanych dochodów, jak i poniesionych kosztów i oczywiście odprowadzenia należnego podatku.

Jak rozliczyć dochód, który uzyskaliśmy z działalności nierejestrowanej?

Osoba, która prowadzi działalność nierejestrowaną zgodnie z obowiązującym prawem, nie prowadzi działalności gospodarczej, dlatego do jej obowiązków nie należy odprowadzenie comiesięcznych zaliczek na poczet PIT. Nie trzeba płacić zaliczek, niemniej jednak uzyskane w przeciągu roku zarobki trzeba będzie wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym.

Koszty prowadzenia działalności nieewidencjonowanej

Ta kwestia nie wynika wprost z obowiązujących przepisów prawa, dlatego może sprawiać pewne trudności. Niektórzy mogą mieć wątpliwości, czy opodatkowaniu podlega uzyskany przychód, czy też dochód (pomniejszony o koszty uzyskania). Podstawa opodatkowania to w tym przypadku dochód.

Podstawa opodatkowania a limit, który uprawnia do wykonania działalności nieewidencjonowanej

Należy mieć na uwadze, iż kwestie uwzględnienia kosztów odnoszą się tylko i wyłącznie do ustalania podstawy opodatkowania, a nie do wykonania nierejestrowanej działalności. W tym drugim wypadku limit ustala się wyłącznie w oparciu o należny przychód. Rozbieżności dotyczące ustalania kwot dochodu, przychodu, czy kosztów są wynikiem tego, iż mamy w tym przypadku dwie różne kwestie i dwie różne ustawy. Definicja działalności nieewidencjonowanej i prawo przedsiębiorców, jak i ustawa dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych i podatek należny.