Dropshipping – rozliczenie sprzedaży i podatki.

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Opodatkowanie dropshippingu odbywa się na zasadach ogólnych. Sposób jego rozliczania w głównej mierze zależy od tego, w jaki sposób prowadzona jest sprzedaż towarów. Jeśli sprzedaż prowadzona jest na własny rachunek, rozliczana jest ona zgodnie z zasadami ogólnymi, wynikającymi z art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym.

Artykuł ten opisuje zgodnie, iż przychód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, powstaje w dniu wydania rzeczy, wykonania całościowo lub częściowo usługi, zbycia praw majątkowych, jednak nie później niż w dniu uregulowania płatności lub wystawienia faktury.

Natomiast, w przypadku gdy sposób rozliczenia dropshippingu odbywa się na zasadzie pośrednictwa, w rozliczeniu opodatkowania podstawą jest interpretacja oraz wykazanie w/w prowizji sprzedaży.

Dropshipping a koszty przychodów.

Aby ująć dany wydatek w kosztach, podatnik musi spełniać wymogi art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych . Z podanego art. wynika, że kosztami przychodów są koszty poniesione w związku z osiągnięciem przychodów lub zabezpieczeniem albo zachowaniem źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów, które zostały wymienione w art.23.

Podstawą ewidencji podatkowej oraz ukazania w niej wydatków jest faktura VAT, umowa sprzedaży, rachunek, a także inne dowody, które zostały wymienione w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003r., dotyczące prowadzenia księgi rozchodów oraz przychodów. W przypadku, gdy podatnikowi ciężko jest wykazać poniesione koszty, z powodu braku posiadania wiarygodnego dokumentu zakupu od zagranicznego dostawcy, należy w całości opodatkować przychów z tytułu wpłat od klientów.

Dropshipping a VAT.

Gdy sprzedawca prowadzi sklep internetowy w ramach handlu pośredniego we własnym imieniu, zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji całego obrotu w księgach. Faktura za zakup i nabycie towaru od dostawcy jest księgowaną jako forma kosztu zakupu towaru handlowego, mającego całkowite prawo do odliczenia stawki podatku VAT.

Natomiast sprzedawca, który prowadzi handel w ramach pośrednictwa, nie musi dokonywać ewidencji podatkowej w księgach. W tym przypadku dystrybutor wystawia opodatkowaną fakturę bezpośrednio dla klienta. Jako przychód pośrednika można wykazać tylko prowizję od sprzedaży, jako pośrednictwo, a także pozyskanie nowego klienta dla dostawcy. Prowizja ta powinna zostać odpowiednio opodatkowana stawką VAT, która jest właściwa dla danej usługi z tytułu pośrednictwa sprzedaży. Miejscem opodatkowania usługi pośrednictwa jest miejsce, gdzie doszło do finalizacji sprzedaży. W przypadku, gdy prowizja należna jest od kontrahenta z trzeciego kraju, analogicznie miejscem sprzedaży danej usługi jest właśnie ten kraj. Sprzedawca, który jest pośrednikiem wystawia fakturę z dwoma najważniejszymi elementami: adnotacją „odwrotne obciążenie”, a także informacją w sekcji stawka VAT - „nie podlega”.

Dropshipping a cło.

W przypadku, gdy pośrednik importuje towary zagraniczne spoza granic Unii Europejskiej, należy dokonać opodatkowania VAT oraz rozliczyć zarówno cło, jak i akcyzę. Warto mieć na uwadze, że bezpośrednim odbiorcą towarów jest klient, dlatego to właśnie na nim będą spoczywać obowiązki, z tytułu opłat celnych.

Dropshipping a kasa fiskalna.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązkiem każdego sprzedającego jest wystawienie dowodu sprzedaży ze swoimi danymi oraz dostarczenia ich klientowi, jako finalizacja zamówienia i transakcji płatności. Obecnie jako taki dowód mogą być standardowe faktury lub paragony, a także przesłane dla klienta w formie elektronicznej. Posiadając wysyłkową, pośrednik nie ma obowiązku posiadania kasy fiskalnej. W tym przypadku można wykorzystać jedno z dwóch wyjść: dostarczenie dowodu sprzedaży w formie elektronicznej do hurtowni, która je wydrukuje i umieści w paczkach z towarem, a także wysyłka dokumentów sprzedażowych prosto do klienta poprzez prowadzony przez pośrednika e-sklep.

Najważniejsze dla sprzedawcy, który działa w modelu dropshippingu jest przede wszystkim odpowiednie zawarcie umów pomiędzy stronami, a także jasne określenie warunków współpracy. Informacji jak prawidłowo rozliczać przychody należy szukać w indywidualnych interpretacjach podatkowych lub szukać w przepisach ogólnych .