Dokonanie amortyzacji środków trwałych w okresach wakacyjnym i ferii zimowych

Kategoria:Koszty | |
Program do faktur
Przedsiębiorca inwestując w środki trwałe przeznaczone do prowadzenia działalności mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Nie mogą jednak czynić tego jednorazowo.

Odpisy muszą być rozłożone w czasie funkcjonowania przedsiębiorstwa za wyjątkiem tych, których wartość jest relatywnie niska i wynosi 3,500 zł. W takim przypadku wydatki ponoszone na ich zakup mogą zostać zaliczone jako koszty uzyskania przychodu. Co jednak, gdy przedsiębiorca działanie swojej firmy opiera o sezonowość jej prowadzenia?

Sytuacja zmienia się diametralnie. Przedsiębiorca wykorzystujący nabyte środki trwałe o znacznej wartości jak np. motorówki czy skutery wodne a więc przekraczające wartość 3,500 zł odpisów amortyzacyjnych może dokonać jedynie w okresach gdy działalność jest prowadzona tj w okresie letnim. Sposób amortyzacji środka trwałego uzależniony będzie więc w tym przypadku od okresu jego użytkowania a nie jak zwykło się sądzić od okresu poza sezonem.

Odpis miesięczny dokonywany jest poprzez podział kwoty odpisu przypadającej na dany rok przez ilość miesięcy użytkowania środka trwałego w czasie trwania sezonu lub przez pełny okres 12 miesięcy. Od podatnika zależy natomiast wybór rozliczenia wg. jednej z powyższych metod. Amortyzacja środków trwałych wykorzystywanych jedynie sezonowo nie spowoduje, że łączna kwota odpisów będzie znacząco mniejsza niż w drugim przypadku. Będzie identyczna. Widoczne różnice wynikać będą jedynie z pojedynczych odpisów amortyzacyjnych ponieważ amortyzacja sezonowa będzie odnosić do mniejszej liczby miesięcy (tylko tych, w których działalność była prowadzona).

Podkreślenia wymaga także fakt, że amortyzacja nie jest uzależniona od okresu zawieszenia działalności przedsiębiorstwa. Zależy tylko i wyłącznie od czasu w którym dany środek trwały był użytkowany o czym wspomniano wyżej. Każdy ze środków może zbyć rozliczany również różnymi metodami – metodą liniową w przypadku kiedy środki trwałe wykorzystywane są z w sposób ciągły lub też przy pomocy innej powszechnie stosowanej do określonego ich rodzaju.