Dobrowolne składki emerytalne przedsiębiorcy

Kategoria:ZUS | |
Program do faktur
Działalność gospodarcza pomimo, iż daje naprawdę duże możliwości związane ze zwiększeniem majątku to jednak niesie dla przedsiębiorcy również wiele ograniczeń związanych z koniecznością opłacania obowiązkowych ubezpieczeń społecznych.

O ile prowadząc działalność krócej niż 24 miesiące przedsiębiorca może wiele zaoszczędzić (kwota preferencyjnego ZUS-u to 414,85 zł) o tyle już firmy działające na rynku powyżej tego okresu zmuszone są opłacać składki w pełnej wysokości tj. każdego miesiąca kasa ZUS-u zasilana jest kwotą 1026,98 zł.

Nie jest więc to kwota mała, zwłaszcza w przypadku składek ubezpieczenia emerytalnego oraz rentowego (odpowiednio 438,73 zł oraz 179,81 zł zgodnie ze wzrostem procentowym minimalnego wynagrodzenia za pracę). Przepisy dopuszczają jednak możliwość nieopłacania wyżej wskazanych składek o ile przedsiębiorca nim podlegający będzie w stanie spełnić warunek:
  • zbiegu tytułu ubezpieczeń – przedsiębiorca jest zobowiązany do opłacania składek tylko za działalność (jeżeli jest to pierwszy tytuł do objęcia ubezpieczeniem a nie np. umowa zlecenie). Każde inne czynności zarobkowe wyłączają go z opłacania składki emerytalnej i rentowej
  • nieposiadania żadnego tytułu do objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem ale chcąc gromadzić środki na przyszłą emeryturę bądź rentę
  • zgłosi fakt przystąpienia do ubezpieczenia dobrowolnego na podstawie wniosku
Możliwość zmniejszenia obciążeń wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej daje również sytuacja, w której przedsiębiorca prowadzenie biznesu zawiesza. W okresie, kiedy firma nie działa jej właściciel nie opłaca składek ubezpieczenia emerytalnego oraz rentowego zgodnie z przepisami zawartymi w art. 14a ust 1a – 1c tj:

1a „Jeżeli okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej obejmuje wyłącznie pełny miesiąc luty danego roku kalendarzowego, za minimalny okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przyjmuje się liczbę dni miesiąca lutego przypadającą w danym roku kalendarzowym„

1b „Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej może być oznaczony w dniach, miesiącach albo miesiącach i dniach„

1c „Do obliczenia okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego„

Istotną kwestią jeżeli chodzi o składki na ubezpieczenia dobrowolne (emerytalne i wypadkowe dla przedsiębiorcy) jest to, że zwolnienie to będzie przysługiwało tylko tym przedsiębiorcom, którzy działalność zawiesili na ogólnych zasadach a nie w przypadku sprawowania przez nich osobistej opieki nad małoletnim dzieckiem – tutaj ubezpieczenia są obowiązkowe lecz opłacane przez państwo. Co więcej aby zwolnienie im przysługiwało – muszą spełnić warunek – nie mogą posiadać innych tytułów do ubezpieczeń obowiązkowych.