Deklaracja VAT-9M – co to takiego?

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Deklarację VAT-9M mają obowiązek składać podatnicy, którzy nie składają deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D oraz VAT-8, ale zajmują się importem towarów lub usług, od których rozliczyć muszą podatek VAT. Co trzeba wiedzieć o deklaracji VAT-9M? Podpowiadamy!

Zgodnie z art. 99 ust. 9 ustawy o VAT, do składania deklaracji VAT-9M zobowiązani są:
  • podatnicy dokonujący importu usług i nabycia towarów, dla którego są podatnikami, którzy nie mają obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8
  • osoby prawne niebędące podatnikami, dokonujące importu usług i nabycia towarów, dla którego są podatnikami.

Dla przykładu – deklarację VAT-9M będzie miał obowiązek złożyć przedsiębiorca z Polski, zwolniony z podatku VAT ze względu na limit obrotów, który zakupił reklamę od firmy z zagranicy. Co ważne, import takiej usługi nie spowoduje u niego utraty prawa do zwolnienia z VAT-u. Deklarację VAT-9M należy złożyć do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zakupu towaru lub usługi do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Deklaracja VAT-9M – jak wypełnić?
Deklaracja VAT–9 M podzielona jest na pięć bloków: A, B, C, D oraz E.
Część A – należy w niej wpisać urząd skarbowy, do którego kierowana jest deklaracja i zaznaczyć cel jej składania.
Część B – to dane personalne i adres podatnika, oznaczenie czy jest osobą fizyczną czy prawną.
Część C – w niej należy wpisać w złotówkach kwoty podatku należnego.
Część D – to data, imię, nazwisko i dane kontaktowe podatnika oraz jego podpis.
Część E – adnotacje urzędu skarbowego.