Debet dla firm od pierwszego dnia działania – czy to możliwe?

Kategoria:Inne | |
Program do faktur
Zdobycie środków na rozwój przez młode firmy, które w oczach banków nie są wiarygodnymi partnerami z uwagi na brak stażu jest w obecnych warunkach bardzo trudnym zadaniem.

Są jednak instytucje, które udzielają przedsiębiorcom wsparcia w postaci debetu na firmowym koncie przyznawanego już od pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej. Niestety jego otrzymanie wiąże się z dosyć wysokim oprocentowaniem, sięgającym 17-18% w skali roku.

Tylko w jednym z przywoływanych poniżej przypadków oprocentowanie będzie zerowe. Musi on jednak spełnić pewne warunki. Rozliczne trudności pojawiające się już na samym początku biznesowej drogi sprawiają, że firma potrzebuje zastrzyku dodatkowej gotówki nie tylko na rozwój. Ręce po firmowe pieniądze wyciągną jako pierwsi Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Urząd Skarbowy. Tak stanie się również w przypadku, kiedy firma zacznie zarabiać już w pierwszych dniach czy tygodniach swojego rynkowego bytu.

Ze względu na to, iż te właśnie okresy dla banków są formą testu dla firmy i nie może starać się ona o wsparcie w formie linii w rachunku bieżącym jak ma to miejsce w przypadku firm działających na rynku od kilku do kilkudziesięciu miesięcy jedyną formą zabezpieczenia jej płynności finansowej staje się debet na firmowym rachunku. Jest on rozwiązaniem po części zaczerpniętym z pozostałych produktów kredytowych oferowanych przedsiębiorcom – wspomnianej linii kredytowej, której spłata następuje wraz z każdym wpływem na rachunek – tutaj jest dokładnie taka sama sytuacja - spłata zobowiązania następuje automatycznie. Klient może dokonać jej na dwa sposoby – w części lub całości.

Debet na firmowym koncie nie jest jednak dostępny we wszystkich instytucjach wspierających przedsiębiorców – mogą się o niego ubiegać jedynie klienci 5 banków z ogólnie 30 działających na
rynku. Instytucjami tymi są Multibank po połączeniu z Mbanki-em, Mbank, Alior Bank, Idea Bank oraz PKOBP. Oczywiście każdy z nich oferuje finansowanie debetem w różnej wysokości - najwięcej przedsiębiorca może otrzymać w Idea Banku bo aż 25 000 zł, Mbanku oraz Multibanku do 10 000 zł. Najmniejsze wsparcie otrzymają klienci PKOBP oferującego jedynie 1000 zł debetu. Wysokość debetu w Alior Banku uzależniona jest natomiast od zdolności kredytowej wnioskodawcy. Ważną kwestią przypadku grupy Mbank jest również możliwość podwyższenia po 6 miesiącach działalności przedsiębiorstwa dopuszczalnego salda debetowego do kwoty 20 000 zł. Finansowanie poprzez debet niestety nie należy do najtańszych – najdrożej jest w Multibanku, Mbanku oraz PKOBP – oprocentowanie waha się w granicach 17 -18 % rocznie, najtaniej debetu udziela Idea Bank – w przypadku kwoty nie przekraczającej 5000 zł oprocentowanie jest na poziomie 0%. Niepełne 18 % jest liczone dopiero od kwoty przewyższającej ową wartość.