Darowizna a koszt uzyskania przychodu

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
W większości przypadków darowizny przekazywane w trakcie roku podatkowego odliczyć można dopiero w zeznaniu rocznym, z zachowaniem odpowiednich limitów. Niektóre darowizny można jednak zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodów i zaksięgować w KPiR.

Darowizna jest formą umowy, na mocy której jedna strona (darczyńca) bezpłatnie przekazuje świadczenia na rzecz drugiej strony (obdarowywanego). Darczyńca nie ma tu żadnych korzyści materialnych wynikających z przekazania pieniędzy czy składników majątku.
Darowizny nie są kosztem uzyskania przychodu
W znajdującym się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodu znajdują się darowizny. Oznacza to, że przedsiębiorca, który np. przekazuje datek na rzecz organizacji pożytku publicznego, nie może zaliczyć go do kosztów uzyskania przychodu.
Co ważne, przedsiębiorcy opodatkowani skalą lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mają prawo odliczenia darowizn w zeznaniu rocznym. Ulgę podatkową może stanowić:
  • darowizna na krwiodawstwo
  • darowizna na rzecz organizacji pożytku publicznego
  • darowizna na cele kultu religijnego
  • darowizna na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła i kościelnych osób prawnych
W przypadku trzech pierwszych darowizn, ich suma podlegająca odliczeniu nie może przekroczyć 6% uzyskanego w danym roku dochodu. W przypadku darowizn na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła i kościelnych osób prawnych nie ma żadnych limitów.
Od reguły są wyjątki
Jedynym rodzajem darowizny, który można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, jest żywność przekazywana na rzecz organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje. Uwaga! Wyjątek dotyczy ten tylko przedsiębiorców opodatkowanych przy pomocy skali lub podatku liniowego. W przypadku darowanej żywności – zakupionej lub wytworzonej – nie ma żadnych limitów odliczeń.
Ważne jest to, aby posiadać faktury potwierdzające zakup żywności, która została podarowana, a także umowę darowizny. Musi ona zawierać pełne dane darczyńcy oraz obdarowywanego, potwierdzenie przekazania i przyjęcia darowizny, a także oświadczenie, że żywność zostanie przeznaczona wyłącznie na cele charytatywne.