Czym jest kwota wolna od podatku?

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Obowiązek płacenia podatków dotyczy wszystkich – osób fizycznych (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę czy też umów o charakterze cywilno-prawnym tj., umowy o dzieło czy zlecenie) jak również przedsiębiorców.

Nie oznacza to jednak, że w każdym przypadku podatek od osiągniętego dochodu będzie trzeba zapłacić – niektórym grupom podatników przysługuje bowiem zwolnienie z tego obowiązku poprzez tzw. kwotę wolną o podatku. Co ona oznacza, kto może z niej skorzystać i jakiego progu nie można przekroczyć, aby podatku nie zapłacić?

Obowiązek podatkowy spoczywający czy to na pracownikach czy też pracodawcy sprawia, że nie da się od niego uciec – zwłaszcza w kwestiach dotyczących zapłaty podatku od osiąganego w ciągu roku kalendarzowego dochodu. Regulacje prawa podatkowego dają jednak w tym względzie pewnym grupom podatników (rozliczających podatki na zasadach ogólnych czyli według skali podatkowej wynoszącej 18 oraz 32%) korzyść związaną z kwotą zwolnioną z opodatkowania. Podatnik, rozliczający się poprzez skalę może zapłacić podatek lecz nie zawsze musi.

To, czy podatek uiścić musi zależne jest od kwoty dochodu, którego dotyczy obecne zeznanie. Gdy sumą dochodu jest kwota (równa bądź niższa niż ustawowy próg kwoty wolnej podatkowo) 3091 zł (kwota wolna to 556,02 zł stanowiąca ok. 18% górnej granicy zwolnienia) a źródła dochodu podatnika podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych podatek urzędowi skarbowemu nie będzie należny (dotyczy to zarówno osób fizycznych będących pracownikami jak też przedsiębiorców). Należy zaznaczyć przy tym, że jeżeli podatnik rozlicza się z podatku dochodowego poprzez kilka metod jednocześnie (np. podatek liniowy, ryczałt ewidencjonowany czy też metodą liniową) z jednoczesnym uwzględnieniem zasad ogólnych także ma możliwość skorzystania z kwoty wolnej od podatku (brane są pod uwagę wyłącznie dochody rozliczane według skali podatkowej). Co istotne – podatnik łączący formy opodatkowania kwotę zwolnioną z opodatkowania może zastosować jedynie w odniesieniu do jednego źródła z którego uzyskuje dochody np. pracując na etacie i prowadząc działalność gospodarczą wybiera tą pierwszą możliwość.

Jeżeli jednak rozliczający się z fiskusem podatnik stosuje:
  • kartę podatkową,
  • ryczałt ewidencjonowany,
  • podatek liniowy
zwolnienie nie będzie mu przysługiwało. Kolejną istotną kwestią odnoszącą się do kwoty wolnej od podatku to sposób jej obliczania – jest ona obliczana nie od dochodu lecz podatku. Co więcej – podatnik chcący odliczyć w/w kwotę w przypadku mniejszej sumy np. 3089 zł musi pamiętać o jednej istotnej zasadzie – zaokrągleniu podstawy opodatkowania oraz podatku do pełnych złotych (kwota poniżej 50 gr – zaokrąglenie w dół, kwota powyżej 50 groszy - w górę).

Co do samego rozliczania – kwoty wolne od podatku można rozliczyć dwoma sposobami:

  • miesięcznie (kwota 556,02 zł) rozbijana jest na 12 równych miesięcy (46,33 zł w każdym miesiącu),
  • jednorazowo – kwota 556,02 zł stanowi wówczas nadpłatę podatku.

Nie bez znaczenia w przypadku kwoty wolnej od podatku jest również możliwość wspólnego rozliczania się z fiskusem małżonków. W tym przypadku reguła ta ma jeszcze większe znaczenie (dla osób osiągających bardzo niskie dochody lub nie osiągających ich w ogóle) przez wzgląd na fakt, iż małżonkowie rozliczający się wspólnie kwotę 556,02 mnożą w tym wypadku przez 2 a więc wspólne odliczenie kwoty zwolnionej z podatku dochodowego to nie 556,02 zł lecz 1112,04 zł przypadające na obydwoje.

Oczywiście to, że kwota zwolnienia będzie im przysługiwała (jak w sytuacjach opisanych powyżej) muszą oni złożyć zeznanie roczne (wymóg konieczny). Gdy jednak pobór podatku dotyczyć będzie tylko i wyłącznie kwot zwolnionych z opodatkowania takiego zeznania składać nie muszą.