Czy wystawianie faktur jest trudne?

Kategoria:Faktury | |
Program do faktur
Jednym z obowiązków, do których może być zobowiązany przedsiębiorca, jest wystawianie faktur. Zasadniczo jeżeli świadczymy usługi lub sprzedajemy towary na rzecz osób fizycznych, to zazwyczaj do transakcji faktury nie wystawiamy, a posługujemy się za to paragonem. Od tej zasady istnieją jednak również wyjątki.

Jeśli natomiast naszymi klientami są inni przedsiębiorcy, to wówczas za pomocą faktury dokumentujemy zaistniałe zdarzenie gospodarcze. Wyjątkiem są podmioty zwolnione od podatku VAT na podstawie przedmiotowej lub podmiotowej - w ich przypadku obowiązek wystawienia faktury powstaje tylko wtedy, gdy zażąda tego klient.

Na co zwrócić uwagę przy wystawianiu faktury?

Najważniejszą rzeczą przy wystawieniu faktury jest to, aby robić to poprawnie, czyli zgodnie z przepisami prawa. Należy pamiętać o tym, że prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać określone przez odpowiednie zarządzenia elementy. Wśród nich znajduje się - między innymi - stawka podatku VAT, dane stron, czy też ilość sprzedanych towarów lub usług. Bardzo ważne jest to, aby w fakturze zawrzeć elementy, które są wymagane przez ustawę. W przeciwnym wypadku narażamy się na zarzut wadliwości faktury, za co mogą nas spotkać konsekwencje.

Kluczową kwestią w przypadku wystawiania faktur jest natomiast to, aby były one rzetelne. Oznacza to, że taki dokument musi być zgodny ze stanem faktycznym, a zatem odzwierciedlać rzeczywistą sytuację gospodarczą. Nie można dokumentować sprzedaży, która nie miała miejsca, albo zmieniać dowolnie wartości na fakturze. Grożą za to surowe konsekwencje, ponieważ zarzut nierzetelnego wystawiania faktur jest uznawany za poważny.

Wadliwość a nierzetelność faktury

Pojęcia wadliwość i nierzetelność w odniesieniu do faktury budzić mogą pewne wątpliwości. Wadliwość zazwyczaj odnosi się do sytuacji, w której dokument został wystawiony niezgodnie z wytycznymi, np. brakuje na nim wymaganych danych. Nierzetelność natomiast ma miejsce wtedy, gdy faktura nie odzwierciedla stanu faktycznego. Należy pilnować tego, aby dokumentację prowadzić w sposób po prostu prawidłowy.

Ułatwienia w wystawianiu faktury

Jeżeli nie chcemy ręcznie wypisywać faktur, przydać nam się może specjalistyczny program. Wystawianie tego rodzaju dokumentów online niejednokrotnie pozwala zaoszczędzić sporo czasu. Pamiętajmy jednak, aby zawsze sprawdzić wykonane przez system obliczenia, ponieważ ostatecznie to my odpowiadamy za ich prawidłowość. Korzystanie z oprogramowania może stanowić spore udogodnienie, ponieważ prowadzenie dokumentacji komputerowo może być bardzo komfortowe oraz sprawne.