Czy warto płacić ubezpieczenie chorobowe?

Kategoria:ZUS | |
Program do faktur
Podatek dochodowy przedsiębiorcy płacą sumiennie a co niektórzy z uśmiechem. Wynika to z faktu, że tym więcej oddajemy fiskusowi podatku im więcej zarobimy. To w miarę uczciwe o ile mamy do czynienia z podatkiem liniowym. Jednak tego samego nie można powiedzieć o składkach odprowadzanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Dla małych firm ten podatek od pracy, który każdy przedsiębiorca musi płacić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to prawdziwa zmora. Jest to problem głownie dla samozatrudnionych, którzy niezależnie od dochodów muszą oddać każdego miesiąca ponad tysiąc złotych. Sytuację nawet nie poprawiło wprowadzenie jakiś czas temu tzw. małego zus'u dla nowych firm.

Jednak na składkę, którą odprowadzamy co miesiąc składa się:
  • ubezpieczenie emerytalno-rentowe, które jest obowiązkowe
  • ubezpieczenie chorobowe, które daje prawo do zasiłku w razie choroby
  • ubezpieczenie zdrowotne daje prawo do korzystania z bezpłatnej służby zdrowia
  • Fundusz Pracy - stanowiący budżet dla Urzędu Pracy na zasiłki, szkolenia, itp.
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - opłacany jedynie za pracowników
Z powyższych składek warto przyjrzeć się bliżej tej jednej, która nie jest obowiązkowa. Mowa tu o ubezpieczeniu chorobowym. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych i Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej narzuca na każdego przedsiębiorcę obowiązek płacenia składek do ZUS. I mimo, że na rynku coraz więcej prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych, to jednak ze składek do ZUS nie można zrezygnować. Jednak pomimo wielu wad płacenie takich składek ma też swoje zalety.
  • składki społeczne i Fundusz Pracy wrzucamy w koszty bądź odejmujemy od dochodu
  • prawie całe składki zdrowotne można odjąć od podatku dochodowego

Ile kosztuje ubezpieczenie chorobowe?

To wszystko zależy od tego, czy płacimy tzw. "mały ZUS" czy "duży ZUS". W pierwszym przypadku to koszt około 12 zł a w drugim około 55 zł miesięcznie. Jak opisano wyżej, płacenie tej składki daje prawo do korzystania ze świadczeń w czasie choroby a także do zasiłku macierzyńskiego.

Czy to się opłaca?

Na to pytanie trudno odpowiedzieć. Każdy przedsiębiorca musi sam odpowiedzieć sobie na takie pytanie. Wiadomo tylko, że w razie choroby ZUS wypłaca za każdy 1 dzień:
  • 9,3 zł - "mały zus"
  • 43 zł - "duży zus"
Warto również pamiętać, że na czas choroby ZUS zawiesza obowiązek zapłaty składek społecznych.