Czy nabywca może wystawić sobie fakturę?

Kategoria:Faktury | |
Program do faktur
Podstawowym dokumentem potwierdzającym zaistnienie transakcji sprzedaży jest faktura VAT. Co do zasady, stroną upoważnioną do jej wystawiania jest sprzedawca. W niektórych przypadkach może to jednak wykonać nabywca.

Wystawianie faktur VAT przez nabywcę fachowo nazywa się samofakturowaniem. Do rozpoczęcia takiej procedury konieczne jest spisanie umowy między sprzedawcą a nabywcą, w którym sprzedawca upoważnia nabywcę do wystawiania faktur VAT w jego imieniu. Umowa musi zwierać m.in. informacje dotyczące tego, jakie towary lub usługi wchodzą w zakres transakcji oraz jaki jest czas ważności upoważnienia. Nie ma konieczności informowania o jej zawarciu żadnych organów skarbowych. Z kolei faktura wystawiona przez nabywcę musi zawierać adnotację "samofakturowanie". Tego typu dokumenty mogą się odnosić do:
  • sprzedaży towarów i usług na terytorium Polski oraz wewnątrzwspólnotowego eksportu i dostawy towarów
  • zaliczek
  • dostawy towarów i świadczenia usług przez polskiego podatnika, gdy miejscem transakcji jest terytorium państwa trzeciego
Samofakturowanie to przydatne rozwiązanie, jeśli nabywcy zdarza się otrzymywać faktury z opóźnieniem lub jeśli obie strony dokonują ze sobą wielu transakcji. Warto jednak pamiętać, że odliczenie podatku VAT jest możliwe dopiero wtedy, gdy sprzedawca zatwierdzi wystawioną fakturę (może to być np. potwierdzenie mailowe).