Czy firma musi mieć siedzibę?

Kategoria:Koszty | |
Program do faktur
Do niedawna, rejestrując działalność gospodarczą w treści formularza rejestrowego musieliśmy wskazać stały adres prowadzenia działalności gospodarczej, zwany powszechnie także siedzibą firmy.

Nie miało przy tym znaczenia, czy działalność ta wykonywana jest w formie spółki prawa handlowego, czy też indywidualnej działalności gospodarczej. Wiele zmieniło się wraz z wejściem w życie tzw. Konstytucji Biznesu.

Zmiany w przepisach od 30 kwietnia 2018 r.

Zgodnie z nowymi przepisami, zmienił się sposób wypełniania formularza CEIDG-1 przeznaczonego dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Obecnie, w miejscu przeznaczonym na podanie miejsca wykonywania działalności gospodarczej możemy wybrać opcję „brak stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej”. Wybranie takiej możliwości sprawi, że publicznie dostępny będzie jedynie adres korespondencyjny. A co z kontaktem z urzędami? Jako właściwy w tej sytuacji zostanie adres zamieszkania przedsiębiorcy. Oczywiście nadal możemy wskazać konkretny adres prowadzenia działalności gospodarczej (w tym adres domowy).

Zmiana nie dotyczy tych rodzajów działalności gospodarczej, na które odrębne przepisy nakładają obowiązek posiadania lokalu. Wtedy będziemy zmuszeni do rejestracji według „starych” zasad.

Zmiany w zakresie rejestru podatników VAT

Wspomniana zmiana znacząco upraszcza także procedurę rejestracji w rejestrze podatników VAT. Do tej pory wskazując miejsce wykonywania działalności musieliśmy wykazać do niego tytuł prawny. Obowiązek ten bardzo chętnie wykonywali pracownicy urzędów skarbowych, którzy sprawdzali czy rzeczywiście pod danym adresem prowadzimy działalność gospodarczą. W przypadku wątpliwości musieliśmy liczyć się z odmową wpisu. Takim tytułem być umowa najmu lub księga wieczysta, w której byliśmy wpisani, jako właściciel. Jeżeli pojawiały się problemy, np. najemca nie zgadzał się, byśmy prowadzili w lokalu działalność gospodarczą, urzędy odmawiały rejestracji.

Obecnie, Urząd Skarbowy może jedynie zweryfikować, czy odbieramy kierowaną do nas korespondencję zgodnie ze wskazanym miejscem zamieszkania.

Dzięki zmianie odetchną także ci przedsiębiorcy, którzy z mocy prawa musieliby zarejestrować się, jako podatnicy VAT, ale nie mają tytułu prawnego do żadnego lokalu.

Uzasadnienie dla wprowadzonej zmiany

Opisana zmiana w zakresie rejestracji działalności pozwala przyjąć, że ustawodawca zaczyna dostrzegać zmiany, jakie zachodzą na rynku pracy. Nie tylko coraz więcej przedsiębiorców wykonuje pracę bezpośrednio u swoich kontrahentów, ale przede wszystkim częściej spotyka się przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą jedynie w Internecie lub zdalnie. Tak naprawdę, nie potrzebują oni lokalu i mogą wykonywać wszelkie czynności z dowolnego miejsca na świecie.

Jednocześnie, zmiana jest korzystna dla pracodawców, którzy nie muszą się już dłużej zastanawiać, czy zatrudnić przedsiębiorcę, jako freelancera, który będzie wystawiał faktury i trzymać go u siebie w siedzibie firmy, czy też lepiej zdecydować się na pracownika etatowego.