Czy bilet kupiony w internecie może być fakturą?

Kategoria:Koszty | |
Program do faktur
W dobie Internetu coraz popularniejszy staje się elektroniczny zakup różnego rodzaju biletów, np. kolejowych lub lotniczych. Często postępują tak również przedsiębiorcy. Problemem może się stać jednak odpowiednie zaksięgowanie takiej transakcji w KPiR.

Niestety, wydrukowany z Internetu bilet lub nawet jego potwierdzenie nie może być uznany za fakturę i tym samym stanowić podstawy do ujęcia danego wydatku w księdze przychodów i rozchodów. Zgodnie z art. 106e ust. 1 ustawy o VAT, faktura powinna zawierać: datę wystawienia, kolejny numer, nazwy oraz adresy sprzedawcy i nabywcy, ich numery NIP, datę zakupu towaru/wykonania usługi, ich nazwę, liczbę, cenę jednostkową, kwoty ewentualnych rabatów, stawkę podatku, kwotę podatku, wartość sprzedaży netto oraz kwotę należności ogółem. Jak nietrudno się domyślić, żaden bilet kupiony przez Internet (ani potwierdzenie zakupu) nie zawiera wszystkich tych informacji. Dlatego też potwierdzeniem zakupu biletu przez Internet dla celów podatkowych musi być osobna faktura. Na szczęście w większości przypadków podczas elektronicznego zakupu biletu przedsiębiorcy mają opcję bezpłatnego wystawienia faktury przez sprzedawcę i np. przesłania jej na określony adres mailowy.

Księgowość online

Załóż konto i prowadź KPiR onlineZakładam konto


Warto jednak pamiętać, że od reguły tej obowiązuje kilka wyjątków. Jak określił minister finansów w paragrafie 3. rozporządzenia z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur, w określonych przypadkach faktury mogą zawierać mniej danych. Potwierdzeniem zakupu dla celów podatkowych mogą być więc bilety za przejazd płatną autostradą lub przejazd na odległość nie mniejszą niż 50 km, wystawione w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami, o ile zawierają numer i datę wystawienia, imię i nazwisko lub nazwę podatnika, jego numer NIP, informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi, kwotę podatku oraz kwotę należności ogółem.