Co z podatkiem do 26 roku życia?

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Od sierpnia 2019 roku osoby do 26 roku życia mogą korzystać z nowego zwolnienia z podatku, nazywanego zerowym PIT-em albo ulgą dla młodych. Szacuje się, że prawo do tej ulgi ma ponad 2 mln osób.

Na czym dokładnie polega nowa ulga i czy rzeczywiście wszyscy młodzi pracownicy mogą z niej skorzystać?

Zwolnienie z podatku dla osób do 26 roku życia

Przychody osób, które nie przekroczyły 26 roku życia mogą zostać zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, o ile dotyczą umowy o pracę i stosunków pokrewnych (czyli także stosunku służbowego, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy) lub umowy zlecenia oraz jeśli w danym roku podatkowym nie przekroczą kwoty 85 528 zł. Ulga obowiązuje od 1 sierpnia 2019 roku i ma zastosowanie wyłącznie do przychodów uzyskanych od tego dnia.

Podsumowując, z ulgi dla młodych można skorzystać po spełnieniu warunków dotyczących:
  • wieku
  • rodzaju przychodów i zasady opodatkowania
  • limitu przychodów
  • momentu ich uzyskania
Zwolnienie nie zależy od ilości zawartych w ciągu roku umów ani liczby podmiotów, z jakimi te umowy zostały podpisane.

Ile w praktyce można zyskać na uldze dla młodych?

Osoby do 26 roku życia, które zarabiają miesięcznie 2 600 zł (minimalna krajowa), w ciągu roku dzięki uldze mogą zaoszczędzić 1 455 zł. Osoby o zarobkach bliżej średniego wynagrodzenia, zarabiające 5 227 zł miesięcznie, po roku mogą zyskać 3 971 zł. Z kolei pracownicy, którzy osiągają maksymalne wynagrodzenie nieprzekraczające rocznego limitu (w przeliczeniu na miesiąc będzie to 7127,33 zł) na zwolnieniu z podatku zyskają 5 792 zł rocznie.

Co z osobami, które zarobią więcej?

Młode osoby, których przychody przekroczą w roku podatkowym kwotę 85 528 zł wcale nie są na straconej pozycji - one również mogą skorzystać z ulgi. Dopiero nadwyżka ponad kwotę limitu będzie opodatkowana w tradycyjny sposób, według skali podatkowej, czyli 18% do I progu podatkowego i 32% po przekroczeniu tego progu/

Przykład: 24-letni student zarobił w ciągu całego 2020 roku kwotę 91 120 zł na umowie zlecenie. Rozliczając swój PIT w 2021 roku zapłaci podatek jedynie od kwoty 5 592 zł, czyli nadwyżki ponad kwotę 85 528 zł.

Czy potrzebne jest oświadczenie o korzystaniu ze zwolnienia?

W 2019 roku, kiedy została wprowadzona ulga, osoby do 26 roku życia musiały składać oświadczenie swoim pracodawcom o tym, że ich dochody są zwolnione z PIT. Jeśli tego nie zrobiły, ulga została im odliczana dopiero przy zeznaniu rocznym za 2019 rok i otrzymywali ją w postaci zwrotu podatku.

W 2020 roku ulga dla młodych jest uwzględniania od razu przy obliczaniu zaliczek na podatek, co oznacza, że nie ma konieczności składania specjalnych oświadczeń.

Kto nie skorzysta z ulgi zerowy PIT?

Przepisy dotyczące zerowego PIT-u wskazują kilka wykluczeń, które uniemożliwiają niektórym osobom skorzystanie ze zwolnienia. Dotyczy to przede wszystkim osób, które są zatrudnione na podstawie umowy o dzieło oraz umowy zlecenie ze zbyciem praw autorskich, do której stosuje się 50% koszty uzyskania przychodu. Nie skorzystają z niego również osoby prowadzące własną działalność gospodarczą. Pracownicy, którzy w trakcie roku podatkowego skończą 26 lat, tracą możliwość korzystania z ulgi od następnego dnia po dniu urodzin.

Nowe objaśnienia Ministerstwa Finansów

14 kwietnia 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe "Nowa preferencja w podatku dochodowym od osób fizycznych dla młodych osób". Dokument ten wyjaśnia niektóre kwestie budzące wątpliwości i rozpatruje szczególne przypadki dotyczące korzystania z ulgi dla młodych. To dobry punkt odniesienia dla osób, które mają problem z określeniem czy i jak mogą skorzystać z tego zwolnienia.