Co to jest lean startup?

Kategoria:Nowości | |
Program do faktur
Przedsiębiorcy stale szukają rozwiązań jak zmaksymalizować szanse na osiągnięcie końcowego sukcesu i zbudowanie świetnie prosperującej firmy.

Jednym z nich jest metodologia lean startup, która kilka lat temu sprawiła, że wiele startupów zaczęło funkcjonować w kompletnie inny sposób niż wcześniej.

Czym jest Lean Startup?

Lean startup to metoda budowania nowych firm oparta na przekonaniu, że przedsiębiorcy muszą badać, eksperymentować, testować i zmieniać detale podczas opracowywania produktów i usług w celu maksymalnego dostosowania się do rynku, czyli zapotrzebowania klientów. Koncepcja lean startup powstała na początku 2000 roku i przekształciła się w metodologię około 2010 roku. Została opracowana przez przedsiębiorców z Doliny Krzemowej, Steve'a Blanka i Erica Riesa, a następnie wypromowana przez osoby stosujące tę strategię, w tym współzałożyciela Sharethrough i dyrektora ds. technicznych Roba Fana.

Lean startup a tradycyjne podejścia startowe

Pomysły zawarte w lean startup zaprzeczają od dawna obowiązującym zasadom, w jaki sposób przedsiębiorcy powinni podejść do założenia nowej firmy. Tradycyjna myśl głosiła, że przedsiębiorcy powinni opracować wieloletni biznesplan, a następnie wykorzystać ten plan do zebrania pieniędzy na sfinansowanie działań związanych z opracowywaniem produktu. Co więcej, tradycyjne zasady zalecają przedsiębiorcom opracowywanie produktu w „trybie ukrytym”, dzięki czemu pomysły na produkty pozostają nieznane nikomu poza pracownikami startupu i ich inwestorami. Metodologia lean startup wymaga od przedsiębiorców rozpoczęcia działalności gospodarczej poprzez wyszukanie modelu biznesowego, a następnie przetestowanie swoich pomysłów. Informacje zwrotne od potencjalnych klientów są następnie wykorzystywane do dostosowywania ich pomysłów.

Charakterystyka Lean Startup

Metodologia lean startup zachęca również przedsiębiorców do ciągłego angażowania się w pętlę działalności - eksplorację i rozwijanie hipotez, które następnie są testowane wśród klientów w celu uzyskania informacji zwrotnych. Następnie według strategii lean przedsiębiorcy wykorzystują opinie klientów do przeprojektowania swoich produktów. Lean startup opowiada się również za zwinnymi koncepcjami programistycznymi zaadaptowanymi ze świata tworzenia oprogramowania. Lean startup szybko tworzy prototyp, wprowadza go na rynek, aby ocenić sukces produktu bez marnowania niepotrzebnych zasobów i wykorzystuje dane wygenerowane przez wczesne testy marketingowe, w celu zaproponowania ulepszeń. W produkcji takie podejście nazywa się kaizen, natomiast w programowaniu jest to tzw. agile.

Co to znaczy być „szczupłym” startupem?

Zwolennicy metodologii twierdzą, że zasady lean startup zakładają, że przedsiębiorcy będą opracowywać produkty, których naprawdę chcą klienci, zamiast próbować budować firmę w oparciu o niesprawdzone pomysły. Zwolennicy opisują także tę mentalność jako „przegraj szybko i bezproblemowo”, ponieważ proces lean startup ma na celu ograniczenie czasu i pieniędzy zainwestowanych w pomysły na produkty, które mogą nie odnieść oczekiwanego sukcesu.