Co to jest amortyzacja?

Kategoria:Koszty | |
Program do faktur
Jednym ze sposobów na powiększanie kosztów działalności gospodarczej, a w konsekwencji – na obniżenie należnych fiskusowi podatków – jest amortyzacja składników majątku przedsiębiorstwa. Co to jest amortyzacja, wobec czego można ją stosować i jakie są jej rodzaje? Podpowiadamy.

Mianem amortyzacji na gruncie podatkowym określa się proces stopniowej utraty wartości majątku trwałego firmy, wynikającej z jego fizycznego zużycia oraz postępu technologicznego. Majątek firmy, który podlega amortyzacji to środki trwałe, wartości prawne i niematerialne, budynki, budowle, inwestycje w obcych środkach trwałych oraz inne składniki, które nie stanowią własności podatnika, ale są uznawane za środki trwałe (czyli o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, wykorzystywane na potrzeby prowadzonej działalności).

Zgodnie z prawem podatkowym, amortyzację majątku firmy należy zacząć w miesiącu następującym po miesiącu wpisania go do odpowiedniej ewidencji. Kończy się ona natomiast w momencie zrównania opisów z wartością początkową składnika majątku, postawienia go w stan likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia niedoboru.

Kolejna ważna definicja to stawka amortyzacji. Mówiąc wprost, jest to wyrażone w procentach określenie, jaką część wartości danego składnika majątku można zamortyzować w trakcie roku. Dla przykładu – jeśli roczna amortyzacja środków trwałych lub innych składników majątku firmy została określona stawką 25% oznacza to, że właśnie tyle ich wartości można rozliczyć w ciągu roku, a cała amortyzacja będzie trwała 4 lata. Stawki amortyzacyjne dla poszczególnych składników majątku trwałego można znaleźć w „Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych”.

Każda osoba prowadząca własną działalność gospodarczą musi również zdecydować się na częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych (miesięczne, kwartalne lub roczne) oraz ich metodę. Do najczęściej wybieranych metod amortyzacji zalicza się:
  • metoda liniowa – odpisy amortyzacyjne są równe przez cały okres użytkowania środka aż do jego całkowitego zużycia
  • metoda degresywna – stawka amortyzacji jest malejąca (przedsiębiorca zakłada, że wydajność danego środka spada wraz z czasem jego użytkowania)
Specjalnym przywilejem dla tzw. małych podatników oraz osób dopiero zaczynających działalność gospodarczą jest amortyzacja jednorazowa. Polega ona na tym, że całą wartość danego składnika majątku firmy wlicza się w koszty za jednym zamachem. Limit amortyzacji jednorazowej w 2016 r. wynosi 212 tys. zł, zaś można nią objąć środki trwałe wymienione w grupach 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych. Prawo do ich jednorazowej amortyzacji przysługuje w roku podatkowym, w którym zostały wprowadzone do właściwej ewidencji.
W prawidłowej amortyzacji majątku firmy nieocenioną pomocą jest księgowość internetowa Intaxo. Na podstawie raz wprowadzonych danych aplikacja sama określa stawki amortyzacyjne i uwzględnia je w firmowych kosztach. Księgowość online Intaxo jest przy tym na bieżąco aktualizowana, dzięki czemu przedsiębiorca nie musi martwić się o nieustanne zmiany przepisów, a może skupić się na rozwoju swojego biznesu.