Co powinna zawierać każda faktura?

Kategoria:Faktury | |
Program do faktur
Faktura to podstawowy dokument funkcjonujący w obrocie gospodarczym, za pomocą którego poświadcza się dokonanie transakcji i który jest potwierdzeniem powstania obowiązku podatkowego. Podpowiadamy, jakie elementy musi zawierać faktura, aby w razie ewentualnej kontroli skarbowej przedsiębiorcy nie czekały przykre niespodzianki.

Zasady wystawiania faktur oraz treści, jakie powinny zawierać tego typu dokumenty, zostały wyszczególnione w ustawie o podatku od towarów i usług, którego obecna wersja weszła w życie w styczniu 2014 r. W art. 2 ust. 31 tejże ustawy określono, że faktura to dokument w formie papierowej lub elektronicznej, zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Według art. 106e ust. 1 ustawy o VAT, faktura VAT musi zawierać w swojej treści następujące dane:
 • data wystawienia
 • kolejny numer
 • imiona i nazwiska (nazwy) stron transakcji, ich adresy oraz numery NIP
 • data wystawienia oraz data sprzedaży
 • nazwa (rodzaj) usługi lub towaru
 • miara (ilość, liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług
 • cena jednostkowa netto towaru/usługi (cena bez kwoty podatku)
 • kwota opustów, obniżek, rabatów (o ile nie zostały wcześniej uwzględnione w cenie jednostkowej netto)
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto)
 • stawka podatku
 • suma wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku
 • kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku
 • kwota należności ogółem
W przypadku małych podatników rozliczających się metodą kasową, faktury muszą być opatrzone adnotacją „metoda kasowa”.

Błyskawiczne wystawiaj faktury!

Załóż konto w Intaxo i wystawiaj faktury bez problemów.Zakładam konto

W przypadku sprzedaży towarów/usług zwolnionych od podatku, faktura powinna zawierać:
 • przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku
 • przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług
 • inną podstawa prawną wskazującą na to, że sprzedaż towarów/usług jest objęta zwolnieniem
Nieco inne zasady dotyczącą podatników rozliczających się w systemie marży. W ich przypadku, faktura VAT-marża musi zawierać odpowiednie oznaczenia, np. procedura marży – biura podróży/towary używane/dzieła sztuki/przedmioty kolekcjonerskie i antyki.