Co można wrzucić w koszty prowadzenia firmy remontowo-budowlanej? Podpowiadamy!

Kategoria:Koszty | |
Program do faktur
Prowadzisz lub planujesz otworzyć firmę remontowo-budowlaną? Zastanawiasz się, co można wrzucić w koszty prowadzonej działalności gospodarczej? Poniżej przedstawiam listę kosztów, które można zaksięgować zgodnie z prawem podatkowym przy prowadzeniu małej firmy remontowo-budowlanej w Polsce.

Warto jednak pamiętać, że przepisy podatkowe mogą ulec zmianie, dlatego zawsze warto skonsultować się z księgowym lub doradcą podatkowym w celu uzyskania aktualnych informacji:
 • Koszty materiałów budowlanych: Wszelkie wydatki na zakup materiałów budowlanych, takie jak cement, farby, drewno, płytki, rurki, śruby itp.
 • Koszty narzędzi i sprzętu: Zakup lub wynajem narzędzi i sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności remontowo-budowlanej, takich jak młoty, wiertarki, piły, maszyny budowlane itp.
 • Wynagrodzenia dla pracowników: Koszty zatrudnienia pracowników, w tym pensje, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy itp.
 • Wynagrodzenia dla podwykonawców: Koszty związane z wynagrodzeniami dla podwykonawców, jeżeli korzystasz z ich usług przy realizacji konkretnych projektów.
 • Koszty wynajmu lub zakupu nieruchomości: Opłaty za wynajem lub zakup nieruchomości, na której prowadzisz działalność, takie jak biura, magazyny, warsztaty.
 • Koszty energii elektrycznej i wody: Opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w związku z działalnością firmy remontowo-budowlanej.
 • Koszty transportu: Wydatki na paliwo, naprawę i ubezpieczenie samochodów firmowych oraz inne koszty związane z transportem materiałów, narzędzi i pracowników na miejsce realizacji prac.
 • Koszty marketingu i reklamy: Wydatki związane z promocją firmy, takie jak reklamy w mediach, materiały promocyjne, strona internetowa, uczestnictwo w targach itp.
 • Koszty biurowe: Wydatki na biuro i administrację, takie jak wynajem biura, zakup sprzętu biurowego, koszty telefonu, internetu, biurowych artykułów biurowych itp.
 • Koszty ubezpieczeń: Składki na ubezpieczenia firmowe, takie jak ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie pracowników itp.
 • Koszty szkoleń i doskonalenia zawodowego: Wydatki związane z szkoleniami i doskonaleniem zawodowym pracowników w celu podnoszenia ich kwalifikacji i umiejętności.
 • Koszty księgowe i prawne: Koszty związane z usługami księgowymi i prawno-podatkowymi, takie jak usługi biura rachunkowego, doradztwo podatkowe itp.
Należy pamiętać, że wymienione koszty muszą być związane z prowadzoną działalnością remontowo-budowlaną i muszą być udokumentowane odpowiednimi fakturami, rachunkami i umowami. Ważne jest również prawidłowe rozliczenie VAT i podatków dochodowych. Zawsze warto skonsultować się z profesjonalistą w dziedzinie podatków, aby mieć pewność, że wszystkie koszty są zaksięgowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.