Co można odliczyć od podatku VAT?

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Przedsiębiorca, będący jednocześnie czynnym podatnikiem VAT, płaci go wyłącznie od wartości dodanej. Co za tym idzie, podczas naliczania podatku VAT można jednocześnie odliczyć go przy nabyciu towarów i usług związanych z opodatkowaną prowadzoną działalnością. Co można odliczyć od podatku VAT? Sprawdzamy!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, odliczeń podatku VAT można dokonywać wyłącznie za nabycie towarów i usług, które wiążą się bezpośrednio z prowadzoną działalnością. W praktyce podatnik może więc odliczyć VAT od kwoty:
  • bezpośrednio związanej z prowadzoną działalnością (zakup towarów i usług)
  • pośrednio związanej z prowadzoną działalnością (np. zakup samochodu wykorzystywanego do prowadzenia działalności reklamowej firmy)
Warto przy tym pamiętać, że odliczenie podatku VAT jest możliwe wyłącznie na podstawie zgromadzonych faktur. Dokumenty te muszą być wystawione przez istniejące podmioty oraz kompletne we wszystkie wymagane dane. Co równie ważne, odliczenie podatku VAT jest możliwe tylko przy wykonywaniu czynności opodatkowanych w Polsce – jeśli dana czynność jest np. zwolniona z podatku VAT, nie przysługuje prawo jego odliczenia.
Kiedy odliczyć VAT?
Skoro wiemy już, za co można odliczyć VAT, warto zastanowić się, kiedy odliczamy VAT (w kontekście ustawowych terminów). Co do zasady, prawo do odliczenia podatku VAT powstaje w rozliczeniu za okres, w którym do danych towarów/usług powstał obowiązek podatkowy.
Jak zaznaczono w art. 86 ustawy o VAT, odliczeń nie można dokonywać wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzyma odpowiednią fakturę lub dokument celny. Jeżeli jednak podatnik nie skorzysta z możliwości obniżenia podatku VAT w terminie, w którym powstał obowiązek podatkowy i w którym otrzymał fakturę, może dokonać tego w deklaracji podatkowej w dwóch następnych okresach rozliczeniowych. Informuje o tym art. 86 ust. 11 ustawy o VAT.