Chcesz założyć spółkę ale nie wiesz jaką? Podpowiadamy!

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Podjęcie decyzji odnośnie formy prowadzenia działalności nie należy do łatwych. Wybór spośród oferowanych opcji jest naprawdę ogromny, przez co zwyczajnie można się pogubić.

Jeśli masz pomysł na biznes, ale nie wiesz jaka forma prawna będzie najlepsza - świetnie trafiłeś. Postaramy się podpowiedzieć Ci, która spółka najlepiej sprawdzi się w zależności od Twoich potrzeb.

Spółka - czym jest?

Spółka to rodzaj działalności osób fizycznych lub prawnych, którego warunki i zasady określa umowa lub statut. Jest to więc rodzaj formy prawno-organizacyjnej, której celem jest prowadzenie działalności gospodarczej czy przedsiębiorstwa. Wszelkie normy związane z działalnością spółek regulowane są przez kodeks cywilny lub kodeks spółek handlowych.

Podział spółek

W Polsce charakterystycznymi i najczęściej pojawiającymi się spółkami są spółki cywilne, jawne, partnerskie, komandytowe, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne. Poniżej znajdują się krótkie opisy każdej z nich, które pozwolą odpowiedzieć na pytanie, która spółka najlepiej odpowie na Twoje potrzeby.

Spółka cywilna

Jest to spółka, której normy regulowane są przez kodeks cywilny. Proces rejestracji przebiega w urzędzie miasta lub gminy. Mogą ją założyć osoby fizyczne oraz funkcjonujące już przedsiębiorstwa. Każdy wspólnik spółki cywilnej może wnieść swój własny kapitał i umiejętności. Każdy wspólnik posiada też takie same uprawnienia do prowadzenia i reprezentowania spraw spółki. Główne zalety założenia spółki cywilnej to na pewno niskie koszty związane z założeniem oraz bardzo krótki i nieskomplikowany proces rejestracji.

Inne zalety to na pewno możliwość wybrania formy opodatkowania, a także system uproszczonej księgowości. Minusem spółki cywilnej jest jednak na pewno konieczność odpowiadania przez wspólników własnym majątkiem za zobowiązania spółki, gdzie odpowiedzialność za te zobowiązania jest nieograniczona. W spółce cywilnej nie można też sprzedać swoich udziałów.

Spółka jawna

Jest to spółka, której normy regulowane są przez kodeks spółek handlowych. Proces rejestracji odbywa się na podstawie umowy sporządzonej przez wspólników w formie pisemnej. W przypadku spółki jawnej istotna jest rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądownictwa. Zalety prowadzenia tego rodzaju spółki to na pewno brak wymogów dotyczących minimalnego kapitału zakładowego, a także możliwość korzystania z ryczałtu. Minusem zaś jest obowiązek prowadzenia cyklicznych sprawozdań finansowych. Ważną informacją dotyczącą prowadzenia spółki cywilnej jest ograniczona odpowiedzialność majątkowa wspólników. Opiera się ona na zasadzie subsydiarnej, co oznacza iż wierzyciel może rozpocząć egzekucję majątku wspólnika, ale tylko jeśli egzekucja majątku spółki okaże się nieskuteczna.

Spółka partnerska

Jest to spółka, której normy reguluje kodeks spółek handlowych. Rejestracja wymaga podpisania umowy i rejestracji w KRS. Ten rodzaj spółki może być zakładany wyłącznie przez przedstawicieli wolnych zawodów, którzy pod jedną firmą będą prowadzili własne działalności. Zaletą tego rodzaju spółki jest brak odpowiedzialności za zobowiązania partnerów.

Spółka komandytowa

Jest to spółka, która powstaje na podstawie podpisanej umowy w formie aktu notarialnego. Spółka komandytowa wymaga rejestracji w KRS. Spółka składa się z dwóch kategorii wspólników - komplementariuszy i komandytariuszy. Zaletą spółki jest odpowiedzialność za zobowiązania wyłącznie przez jednego wspólnika, wyłącznie do kwoty zawartej w umowie. Minusem jest konieczność prowadzenia pełnej księgowości.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Jest to spółka, której normy reguluje kodeks spółek handlowych. Spółkę może założyć jedna lub więcej osób fizyczny bądź prawnych. W tym przypadku konieczna jest też rejestracja w KRS. Minusy założenia tego rodzaju spółki to wymagany kapitał zakładowy w wysokości minimum 5 tysięcy złotych oraz konieczność prowadzenia pełnej księgowości. Zaletą spółki jest brak odpowiedzialności osobistej wspólników za zobowiązania działalności, a egzekucja majątku może być prowadzona wyłącznie do wysokości zarejestrowanego kapitału zakładowego. W spółce musi funkcjonować zarząd, który powołuje prezesa.

Spółka akcyjna

Jest to spółka, która przeznaczona jest dla rozbudowanych i większych firm oraz korporacji, bowiem kwota kapitału zakładowego wynosi minimum 100 tysięcy. Spółka wymaga stworzenia statutu w formie aktu notarialnego oraz posiadania rady nadzorczej i zarządu. Uprawnienia do reprezentowania spraw firmy posiadają wyłącznie członkowie zarządu. Spółka ta może pozyskiwać kapitał na Giełdzie Papierów Wartościowych.