Budowanie strategii marketingu internetowego

Kategoria:Nowości | |
Program do faktur
Strategia - plan, dzięki któremu organizacja może osiągnąć założone cele. Strategia marketingowa w Internecie to zespół działań online, które przedsiębiorstwo musi spełnić, aby efektywnie prowadzić swoją działalność w digital i osiągnąć maksymalizację zysku.

To odpowiedź na pytanie w jaki sposób prowadzić komunikację w Internecie by skutecznie docierać do swoich odbiorców. Aby była ona efektywna musi brać pod uwagę wszystkie elementy marketingu firmy: marketing zewnętrzny (np. kanały sprzedaży); marketing relacji (m.in. analiza konkurencji); marketing wewnętrzny (praca działów sprzedaży, marketingu, itd.); społeczną odpowiedzialność biznesu.

Etapy tworzenia strategii marketingu w sieci online
 • Wyznaczanie celów strategii marketingowych

 • Cele muszą być konkretne i mierzalne - bez względu na to czy chcesz powiększyć bazę subskrybentów, zwiększyć konwersje czy zdobyć nowych leadów. Na tym etapie trzeba także określić misję firmy; mierzalne wskaźniki oceny efektywności; zadania.

 • Grupa docelowa

 • Aby stworzyć właściwą i skuteczną strategię należy poznać odbiorców docelowych: ich potrzeby, zwyczaje zakupowe, preferencje, itd. Te informacje pomogą dopasować się do potrzeb klientów, a Twoja komunikacja będzie sprawna i dostosowana. Im więcej będziesz o nich wiedział, tym lepiej. Przede wszystkim należy zrobić analizę zapytań w wyszukiwarkach; poprzeglądać w sieciach społecznościowych profile osób, które mogą być zainteresowane tym produktem; przeprowadzić ankiety, badania lub zakupić gotowe wyniki badań; zanalizować własne bazy danych klientów.

 • Analiza konkurencji

 • Sprawdź, jak pozycjonują swój produkt, jaką politykę cenową mają, jakich narzędzi promocyjnych używają. Analizowane są również strony internetowe konkurencji:
  · łatwość oraz intuicyjność w użyciu
  · jaki rodzaj treści jest używany (teksty, filmy, zdjęcia itp.);
  · sposób generowania potencjalnych leadów (czat, formularz zamówienia itp.);

 • Kompleksowy audyt witryny

 • Zbadaj, co sprawdziło się do tej pory, a z czym marka ma problem (mówimy tutaj o jej istnieniu w swiecie wirtualnym):
  · audyt parametrów technicznych strony internetowej; audyt SEO;
  · web usability, czyli użyteczność www;
  · analiza ścieżki klienta (źródła zamówień, sposób kontaktu, itp.).

 • Metody i techniki dotarcia do grupy docelowej poprzez online

 • · w jakich miejscach i w jaki sposób komunikować markę, żeby osiągnąć postawione cele;
  · jakich narzędzi digital będziemy wykorzystywać oraz z jaką częstotliwością.

 • Zaplanuj harmonogram wdrożeń na najbliższy okres
Pamiętaj także żeby wskazać sposoby pomiaru postępów w osiąganiu celów oraz wprowadzania zmian. Wyznacz częstotliwość dokonywania pomiarów oraz narzędzia.

W ostatnim etapie wskaż także szacunkowy budżet realizacji strategii marketingowej w Internecie.