Brak obowiązku rejestracji drobnej firmy czyli wszystko o działalności nierejestrowanej

Kategoria:Nowości | |
Program do faktur
Działalność nierejestrowana to ułatwienie dla osób rozpoczynających świadczenie usług i sprzedaż towarów, bez wymogu formalnej rejestracji firmy w CEIDG, powołane w tzw. Konstytucji Biznesu w dniu 30.04.2018r.

Na wstępie warto przypomnieć, że działalność nierejestrowana różni się od działalności okazjonalnej. Obie te formy nie są działalnością gospodarczą. Działalność okazjonalna to jednak sprzedaż zazwyczaj używanych domowych przedmiotów, jak książki czy ubrania. Działalność nierejestrowana to sposób na sprawdzenie pomysłu na biznes, bez łamania obowiązującego prawa.

Decydując się na prowadzenie działalności nieewidencjonowanej trzeba sobie zdawać sprawę z ograniczeń, które zawężają grono osób mogących podjąć ten typ prowadzenia biznesu. Najważniejszym z nich jest limit kwotowy, wynoszący połowę minimalnego wynagrodzenia w danym roku, czyli 1125zł w 2019r.

Wyższe dochody - konsekwencje

Każde przekroczenie tej kwoty skutkuje koniecznością rejestracji firmy w CEIDG. Możliwość skorzystania z tego rozwiązania jest także uwarunkowana istnieniem firm zakładanych przez daną osobę w przeszłości. Działalność nierejestrowaną mogą prowadzić wyłącznie osoby, które przez ostatnie 60 miesięcy nie prowadziły działalności gospodarczej i nie były wspólnikami w spółce cywilnej lub w ciągu ostatniego roku przed wejściem w życie ustawy takiej firmy nie prowadziły. Nie każdy rodzaj działalności będzie dozwolony do prowadzenia bez ewidencji. Wyłączenie dotyczy takich typów firmy, których prowadzenie wymaga koncesji, pozwoleń czy licencji. Działalność nierejestrowana musi być również prowadzona jednoosobowo, czyli samodzielnie.

Zalety działalności nierejestrowanej

Niewątpliwymi zaletami działalności nierejestrowanej jest brak konieczności płacenia składek ZUS, posiadania Regonu, NIPu, kasy fiskalnej, konta w banku czy prowadzenia księgowości. W celu ustalenia limitu przychodu należy jedynie prowadzić proste notatki w formie papierowej lub elektronicznej, które zawierać będą kwoty uzyskanych przychodów, od których po skończonym roku należy naliczyć podatek w wysokości 18 lub 32%.

Podatek VAT w działalności nierejestrowanej

Działalność nierejestrowana podlega także wymogowi naliczania podatku VAT do wystawianych rachunków, chyba że prowadzona działalność spełnia warunki uprawniające do zwolnienia od tego podatku. Poza wystawianiem rachunków, przedsiębiorca decydujący się na tę formę działalności przyjmuje na siebie obowiązki wynikające z odpowiedzialności cywilnej, czyli respektowania praw konsumentów, z którymi zawiera transakcje handlowe.

Wnioski

Podsumowując, działalność nieewidencjonowana nie jest formą dostępną dla każdego, ponieważ ustawodawca nałożył szereg ograniczeń jej podjęcia. Jest to jednak rozwiązanie korzystne dla osób chcących ograniczyć ryzyko wdrożenia nietrafionego pomysłu na rynek, bez ponoszenia konsekwencji z tego tytułu, np. w postaci zadłużenia w ZUS.