Brak dokumentacji przy WDT a stawka podatku VAT

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Co do zasady WDT – czyli wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów – podlega opodatkowaniu stawką 0% VAT. Jednak w przypadku braku odpowiedniej dokumentacji, WDT należy opodatkować odpowiednią krajową stawką podatku VAT.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o VAT, WDT (wewnątrzwspólnototowa dostawa towarów) to wywóz towarów z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na obszar innego państwa członkowskiego. Obie strony transakcji, a więc sprzedawca i nabywca, muszą przy tym posiadać aktywny numer VAT-UE, będący identyfikatorem na potrzeby tego typu transakcji.
WDT jest co do zasady opodatkowane stawką 0% VAT, o ile zostaną spełnione następujące warunki:
  • podatnik dokonuje dostawy na rzecz nabywcy posiadającego numer identyfikacyjny dla transakcji WDT nadany przez jego państwo członkowskie, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej
  • podatnik przez upływem terminu złożenia deklaracji podatkowej za dany okres posiadał dokumenty poświadczające, że towary będące przedmiotem WDT zostały wywiezione z Polski i dostarczone do innego państwa członkowskiego
  • podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT-UE
Według art. 42 ust. 3-4 ustawy o VAT, dokumentami poświadczającymi dokonanie WDT są m.in. dokumenty przewozowe potwierdzające wywóz towarów z Polski oraz ich dostarczenie do innego państwa członkowskiego (w przypadku zlecenia przewozu spedytorowi) oraz dokumenty zawierające wszelkie dane dotyczące sprzedawcy, nabywcy oraz rodzaju towarów (w przypadku bezpośredniego wywozu dokonywanego przez sprzedawcę). Dowodami dokonania WDT mogą być także dokumenty poświadczające zapłatę za towar, korespondencja handlowa, dokumenty ubezpieczeniowe czy potwierdzenie odbioru towaru.

W przypadku braku odpowiedniej dokumentacji WDT, transakcję należy opodatkować odpowiednią krajową stawką podatku VAT. W przypadku Polski jest to 23%.