Biznes plan w 6 krokach

Kategoria:Nowości | |
Program do faktur
Pomysł na nowy, innowacyjny produkt lub usługę to dopiero połowa sukcesu w czasach ogromnej konkurencyjności praktycznie w każdej branży. Odpowiednia organizacje nowego pomysłu, włączając w to potencjalny popyt, koszta i przychody są obecnie fundamentalną częścią wprowadzania nowego rozwiązania.

To dzięki świetnie przygotowany biznesplan sprawi, iż potencjalni inwestorzy lub instytucje finansujące pomysł będą w stanie stwierdzić, czy warto angażować się w projekt. Poniżej przedstawionych zostanie 6 najważniejszych etapów, jakie składają się na kompletny i atrakcyjny biznesplan.

Opis przedsiębiorstwa

W biznesplanie musi znaleźć się część opisująca naszą firmę. Oprócz podstawowych danych jak dane adresowe, struktura organizacyjna czy dane finansowe, warto zawrzeć tutaj informacje o największych sukcesach, jakie firma odniosła na rynku. Opis przedsiębiorstwa to idealne miejsce, by móc opisać, w czym firma jest dobra, w jaki sposób przekonuje klientów do swoich produktów oraz jakie są najbliższe plany rozwoju.

Opis rynku lub branży, w jakiej działamy

Opis najbliższego otoczenia oraz konkurencji powinien zająć odpowiednio dużo miejsca w naszym biznesplanie. To na podstawie informacji o branży inwestorzy stwierdzą, czy rynek nie jest zbyt agresywny bądź czy bariery wejścia nowego produktu nie będą zbyt wysokie. W opisie branży warto zawrzeć informacji o trendach panujących wśród klientów, informacje o potencjalnej sezonowości usług oraz wszystkich mocnych i słabych stronach działalności w tym obszarze.

Charakterystyka wprowadzanego produktu

To jedna z najważniejszych część biznesplanu. Charakterystyka produktu ma na celu jak najbardziej szczegółowe opisanie produktu. Absolutną podstawą jest przedstawienie genezy pomysłu, opisu wszystkich parametrów technicznych czy strategii cenowej. Warto zawrzeć informację o podobnych produktach na rynku i informacji, dlaczego opisywane rozwiązanie jest lepsze niż rozwiązania konkurencyjne. Na tym etapie warto też prognozować zapotrzebowanie na ów produkt na przestrzeni kilku bądź kilkunastu następnych lat.

Plan finansowy

Plan finansowy to dział biznesplanu, który w pierwszej kolejności jest analizowany przez inwestorów. To na podstawie naszej analizy finansowej będzie rodzić się jednoznaczna decyzja, czy zainwestowanie w pomysł się opłaca. Plan finansowy powinien zawierać wszystkie informacje o kosztach stworzenia, sprzedaży oraz dystrybucji produktu, włączając w to również informacje o potencjalnych kosztach wynagrodzeń pracowników. Plan finansowy powinien zawierać bilans aktywów i pasywów, rachunek zysków i strat oraz rachunek obrotów pieniężnych. Dodatkowo warto zawrzeć też informacje o źródłach finansowania oraz rentowności inwestycji.

Strategia marketingowa

Strategia marketingowa, czyli opis tego, w jaki sposób produkt będzie reklamowany, jest równie ważną częścią biznesplanu. Tutaj powinny znaleźć się informacje o tym, do jakiego segmentu klienta będzie kierowany produkt i na podstawie tego, jakie kanały reklamy zostaną wdrożone w realizację. To w tej części warto też ocenić potencjalne koszta całej kampanii reklamowej oraz zasięg, w jakim będziemy reklamować swój produkt.

Plan realizacji projektu

Biznesplan powinien również być opatrzony harmonogramem realizacji poszczególnych kroków. Inwestorzy powinni mieć jasną informację dotyczących całości procesu oraz poszczególnych dat końcowych zakończenia poszczególnych etapów. Plan realizacji projektu powinien jednoznacznie wskazywać na okres, kiedy produkt ujrzy światło dzienne. To pozwoli w odpowiedni sposób zaplanować zapotrzebowanie środków finansowych na potrzeby wdrożenia projektu.

Te kroki są niezbędne do stworzenia kompletnego biznesplanu. Po stworzeniu całości warto na samym początku dodać podsumowanie, które zawrze w sobie najważniejsze informacje dotyczące całej inwestycji. Tego typu podsumowanie ma mieć rolę wizytówki biznesplanu. Niewykluczone, iż od jego kształtu i treści zależy, czy potencjalni inwestorzy chcą zagłębić się w temat zachęceni właśnie podsumowaniem.