Biznes plan - co to jest i do czego służy?

Kategoria:Inne | |
Program do faktur
Pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić przy zakładaniu nowej firmy, powinno być sporządzenie biznes planu. Od tego powinna się rozpoczynać każda działalność gospodarcza. To konieczny dokument, nawet jeśli nasz pomysł na biznes wydaje się być genialny i bardzo perspektywny.

Biznes plan to zestaw działań, dotyczących planowania, realizacji, finansowania oraz oceny zakładanych celów biznesowych. Dokument ten określa także przewidywane ryzyka oraz wstępny harmonogram zadań i działań. Istnieje mnóstwo definicji planów biznesowych, jednak terminologia nie jest tak ważna, jak prawdziwe zrozumienie oraz praktyczne wykorzystanie tego dokumentu.

Biznes plan powinien zawierać konkretne odpowiedzi na pytania: jaki cel chce osiągnąć przedsiębiorca? Jakie narzędzia do tego będzie wykorzystywał? Jakie zasoby są potrzebne do osiągnięcia jego celów? Jakie są ryzyka oraz jakie trudności mogą się pojawić w trakcie prowadzenia biznesu? Jak one będą rozwiązywane? Jaki jest harmonogram i kolejność działań?

Rzetelnie przygotowany biznes plan powinien zawierać jasne i konkretne informacje i wskazówki dla wszystkich, kto bierze udział w rozwoju i funkcjonowaniu firmy. Odgrywa on bardzo ważną rolę w pozyskiwaniu finansowania z zewnątrz, znalezieniu inwestorów oraz partnerów.

Każdy biznesplan musi być spisany

Jeśli nie masz pisemnego dokumentu końcowego lub jeśli twój dokument nie zawiera wszystkich najważniejszych punktów – nie masz biznesplanu. Jeśli twoje zapisy nie zawierają jasnych i konkretnych danych, które dostarczają odpowiedzi na pytania: co? (cel) jak? (zasoby, narzędzia, sposoby) i kiedy? (terminy, etapy, harmonogramy) - nie masz biznesplanu. Dlaczego plan biznesowy powinien zostać spisany? Jest kilka powodów:
  • w trakcie pisania biznesplanu oraz czytając gotowy dokument, lepiej rozumiesz i dostrzegasz mocne i słabe strony projektu
  • pisanie biznesplanu pomaga uporządkować istniejące dane i informacje
  • autor pomysłu i najczęściej, właściciel firmy, w większości przypadków (chyba, że jest to dzialalność jednoosobowa) nie jest jedynym pracownikiem firmy. Aby przekazać informacje pracownikom, partnerom czy inwestorom w skuteczny i wyczerpujący sposób - musisz mieć gotowy dokument do udostępnienia
  • pisemny dokument pozwala na precyzyjne monitorowanie oraz analizę realizacji zalożonych terminów i wskaźników mierzenia efektywności projektu
Istnieją dwa podejścia do opracowania biznesplanu

Pierwszy - autorzy pomysłu (projektu) biznesowego sami opracowują biznesplan. Pomagają im w tym menedżerowie, marketerzy, prawnicy, finansiści oraz inni specjaliści, a w szczególności potencjalni inwestorzy. Takie podejście jest preferowane i zalecane przez praktyków. Drugie podejście polega na tym, że inicjatorzy biznesplanu nie opracowują go samodzielnie, ale zlecają i angażują w to firmy konsultingowe oraz ekspertów. Doświadczenie przedsiębiorstw pokazuje natomiast, że w opracowanie biznesplanu koniecznie musi być zaangażowany pomysłodawca oraz szef przedsiębiorstwa.