Bilet miesięczny – czy można wrzucić w koszty firmy?

Kategoria:Koszty | |
Program do faktur
Osoby prowadzące własną działalność w celu uzyskania przychodów bardzo często podróżują służbowo, korzystając z wielu form transportu. Czy w koszty uzyskania przychodu można wliczyć bilet miesięczny? Podpowiadamy!

Podróże służbowe przedsiębiorcy to nie tylko odbywające się w innych państwach czy miastach targi branżowe, spotkania z kontrahentami itp. Codziennością osób prowadzących własną działalność są także częste podróże po mieście będącym miejscem zamieszkania i jednocześnie miejscem prowadzenia działalności – nietrudno wyobrazić sobie bowiem sytuację, że ktoś ma biuro na drugim końcu miasta albo warszawski przedsiębiorca posiada siatkę klientów tylko z Warszawy i regularnie do nich dojeżdża, np. dostarczając zamówiony towar.

Coraz popularniejszą formą podróżowania po dużych miastach jest komunikacja miejska – w godzinach szczytu jest niejednokrotnie o wiele szybsza niż przemieszczanie się po zakorkowanych ulicach samochodem. Co ważne – osoba prowadząca działalność sama decyduje o tym, jaki środek transportu wykorzystuje w trakcie załatwiania spraw firmy. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby przedsiębiorca codziennie dojeżdżał do biura czy kontrahentów komunikacją miejską i rozliczał związane z tym wydatki w firmowych kosztach.
Bilet miesięczny w kosztach – jak rozliczyć?
Zgodnie z art. 22 ust. 1. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wszystkie wydatki poniesione przez przedsiębiorcę w celu osiągnięcia przychodów, ich zachowania lub zabezpieczenia źródła, odpowiednio udokumentowane i nieznajdujące się w katalogu wydatków, które nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów zawartym w art. 23 ustawy o PIT.

Zakup biletu miesięcznego nie znajduje się w powyższym katalogu, więc można zaliczyć go do kosztów uzyskania przychodu – oczywiście pod warunkiem, że przedsiębiorca udokumentuje jego zakup fakturą (nie wystarczy tu np. sama karta miejska z danymi posiadacza biletu). Uwaga! Wiele urzędów skarbowych stoi na stanowisku, że przy pomocy biletu miesięcznego przedsiębiorca może podróżować komunikacją miejską nie tylko służbowo, ale i prywatnie – warto więc zastanowić się, czy nie ustalić proporcji, w jakiej bilet miesięczny służy nam do podróży firmowych, a w jakiej – do prywatnych i w takiej właśnie proporcji rozliczać jego zakup.

Fakturę dokumentującą zakup biletu miesięcznego należy zaksięgować w kolumnie 13. księgi przychodów i rozchodów ("pozostałe koszty"). Jeśli przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT, przysługuje mu również prawo odliczenia tego podatku.