Biała lista podatników - co to takiego?

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Z dniem 1 września 2019 roku zaczęła obowiązywać ustawa, która wprowadziła wykaz czynnych podatników VAT w formie elektronicznej - jest to tzw. biała lista podatników VAT.

Przedsiębiorca za jej pomocą może odnaleźć informacje tyczące się swoich kontrahentów m.in. statusu podatnika VAT, zarejestrowania, wyrejestrowania oraz numery ich rachunków bankowych. Wprowadzenie tej listy pociąga za sobą pewne konsekwencje na gruncie PIT dla przedsiębiorców.

Biała lista podatników - czym jest i jakie dane zawiera?

Biała lista podatników to elektroniczny wykaz przedsiębiorców, który ma obowiązek prowadzić szef KAS. Obejmuje ona podmioty, które:
 • nie zostały zarejestrowane przez naczelnika urzędu skarbowego lub zostały wykreślone z rejestru jako podatnicy VAT
 • są zarejestrowane jako podatnicy VAT lub przywrócono ich rejestrację jako podatników VAT
Lista ta ma przede wszystkim zawierać numery rachunków bankowych wszystkich podmiotów gospodarczych, na które to kontrahenci mają dokonywać przelewów pieniężnych. Oprócz tych danych mają się tam też znaleźć takie dane, jak m.in.:
 • nazwa firmy lub imię i nazwisko
 • numer identyfikacyjny podmiotu na potrzeby podatku, jeśli takowy został przyznany
 • numer REGON
 • numer PESEL
 • numer KRS
 • adres siedziby
 • adres stałego miejsca prowadzenia działalności
 • dane osób, które są uprawnione do reprezentowania podmiotu
 • dane prokurentów, wspólników
 • data zarejestrowania, odmowy rejestracji, usunięcia z rejestru czy przywrócenia do rejestru oraz podstawa prawna tych decyzji
Wykaz ten jest udostępniony w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz w publicznym biuletynie Ministerstwa Finansów.

Biała lista - konsekwencje dla podatników

Jeśli przedsiębiorca w ciągu miesiąca dokonuje zakupów o wartości równej lub wyższej niż 15 tysięcy złotych od czynnych podatników VAT, to musi zweryfikować rachunek bankowy kontrahenta na tej liście, by móc wrzucić je później w koszty podatkowe. Sprawdzenie rachunku powinno nastąpić w dniu, w którym planowane jest wykonanie przelewu. W momencie, gdy rachunek nie znajduje się na owej liście, to podatnik ma 3 dni robocze, aby złożyć pismo w urzędzie skarbowym, który jest właściwy dla sprzedawcy i tylko wtedy zakup można wprowadzić w koszty.

Należy też pamiętać o tym, że biała lista nie obejmuje rachunków prywatnych. Skutkuje to tym, że przy każdym przelewie kwoty równej lub większej niż 15 tysięcy złotych na prywatny rachunek, przedsiębiorca musi składać każdorazowo zawiadomienie do urzędu skarbowego sprzedawcy. Jak więc widzimy, biała lista podatników dokłada mnóstwo dodatkowej pracy przedsiębiorcom.

Jak już zostało wspomniane na początku, biała lista podatników VAT zaczyna obowiązywać od 1 września 2019 roku. Jednak sankcje związane z wpłatą należności na konto, które nie zostało wskazane w białej liście, wchodzą w życie od 1 stycznia 2020 roku. Zatem wszelkie wpłaty na konta inne niż te podane w owej liście w okresie od początku września do końca grudnia 2019 roku nie będą podlegały żadnym sankcjom.