Analiza SWOT – co to jest?

Kategoria:Inne | |
Program do faktur
Analiza SWOT to wyszczególnienie i zrozumienie mocnych i słabych stron planowanego przedsięwzięcia (np. firmy) oraz rozpoznanie zagrożeń, a także rynkowych możliwości. Analiza ta powinna poprzedzić każde działanie biznesowe.

Nazwa analizy SWOT pochodzi od pierwszych literach angielskich słów określających przedmiot analizy:
Sstrenths – mocne strony, czyli wszystko to, co stanowi atut danego przedsięwzięcia i jest przewagą konkurencyjną;
Wweaknesses – słabe strony, czyli wszystko to, co stanowi słabość przedsięwzięcia i może hamować jego rozwój;
Oopportunities – szanse, czyli czynniki, które umiejętnie wykorzystywane mogą pozytywnie pływać na rozwój przedsięwzięcia;
Tthreats – zagrożenia, czyli czynniki, które mogą zagrażać sprawnemu funkcjonowaniu przedsięwzięcia, choć w danej chwili nie występują.

Księgowość online

Załóż konto i prowadź KPiR onlineZakładam konto


Ogólnie można stwierdzić, że analiza SWOT jest próbą całościowego spojrzenia na określone działanie biznesowe, rozebrania go na "części pierwsze", wyszczególnienia i przeanalizowania wszelkich możliwych szans, zagrożeń, atutów i słabości. Bardzo ważne w jej tworzeniu jest to, żeby spojrzeć na dane przedsięwzięcie w sposób jak najbardziej obiektywny, a nawet krytyczny. Subiektywizm podczas analizy SWOT może bowiem skończyć się wyidealizowaniem obrazu firmy, zupełnie nieprzystającym do realnego obrazu rynkowego.

Kontynuacją analizy SWOT powinno być wdrożenie działań pozwalających na wzmocnienie silnych stron, zniwelowanie słabych stron, wykorzystanie szans oraz unikanie zagrożeń.