10 wskazówek w jaki sposób znaleźć inwestora dla swojej działalności!

Kategoria:Inne | |
Program do faktur
Założenie własnego przedsiębiorstwa, start-up'u lub jakiejkolwiek inne formy działalności gospodarczej na samym początku wiąże się z wydatkami. Niestety nie każdy jest w stanie w jednej chwili zainwestować z własnych środków kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy złotych.

W sytuacji, gdy nie można pozyskać kapitału dłużnego w postaci kredytu jednym z najlepszych rozwiązań jest poszukanie inwestora, który chętnie przeznaczy środki na rozwój danego biznesu. Warto zatem wiedzieć, co należy zrobić aby przekonać potencjalnego inwestora do swojego pomysłu.

W jaki sposób zdobyć sponsora do rozwoju swojej działalności?

Istnieje wiele sposobów, w jaki skutecznie i szybko można przekonać inwestora do przekazania środków na swoją działalność. Można do nich zaliczyć przede wszystkim:
  • Stworzenie zwięzłej, konkretnej oferty nastawionej na osiąganie wybranych celi w możliwie jak najkrótszym czasie - inwestora decydując się na przekazanie środków na dany biznes lub pomysł musi przede wszystkim wiedzieć w co inwestuje, oraz jakie będą z tego korzyści zarówno dla niego jak i dla pomysłodawcy. Co więcej muszą one być realne do osiągnięcia i przedstawione w ramach czasowych, gdyż nikt nie zdecyduje się na inwestycje, z której zyski być może zostaną osiągnięte za 5 lub 10 lat;
  • Odpowiedni marketing oraz działania PR'owe - odpowiedni marketing to podstawa działania każdego dobrze prosperującego przedsiębiorstwa. Bez odpowiedniego reklamowania swoich usług, lub bez właściwego przedstawienia koncepcji idei czy też biznesu inwestorowi trudno będzie pozyskać kapitał inwestycyjny;
  • Zadbanie o odpowiedni kontakt z potencjalnym inwestorem - dobrym pomysłem jest skontaktowanie się z inwestorem najpierw drogą telefoniczną, gdzie wstępnie można zachęcić inwestora swoim pomysłem i omówić wstępną koncepcję projektu. Następnie dobrym rozwiązaniem jest wysłanie wiadomości mailowej oraz umówienie się na spotkanie, gdzie można omówić szczegóły kontraktu, oraz podjąć decyzję o ostatecznie zawiązanej współpracy;
  • Przedstawienie jasnej strategii rozwoju projektu dzięki profesjonalnej ofercie - w celu zachęcenie inwestora do swojego pomysłu dobrze jest mieć przygotowaną profesjonalną ofertę. Powinna ona zawierać informacje na temat samego pomysłu, jak najwięcej danych demograficznych oraz danych o docelowej grupie klientów, oraz kwotę jaka faktycznie jest potrzebna do rozwoju biznesu;
  • Przedstawianie oferty w szczery sposób - przedstawienie oferty potencjalnemu inwestorowi, w której będą zawarte nieprawdziwe lub wyimaginowane informacje na temat osiąganych zysków może zniechęcić inwestora. Dlatego też należy zawsze przedstawiać zwięzłą aczkolwiek szczerą ofertę i konieczne fundusze jakie są potrzebne do realizacji danego projektu;
  • Opisanie korzyści płynącej z podjęcia współpracy - każdy inwestor przede wszystkim chce mieć pewność, iż zainwestowane pieniądze w możliwie jak najkrótszym okresie czasu przyniosą mu zmaksymalizowane zyski. Dlatego też dobrze jest przygotować ofertę w taki sposób, aby rzeczowo przedstawiała możliwe osiągane dochody;
  • Przedstawienie współpracy w wymiarze długofalowym - przeważająca większość inwestorów przekazując środki na dany projekt lub biznes chce, aby współpraca trwała jak najdłużej ze względu na płynące zyski dla obu stron. Dlatego dobrym pomysłem jest również przedstawienie współpracy w wymiarze długofalowym, aby przynosiła ona jak największe zyski dla obu stron;
  • Wykonanie analizy SWOT - analiza SWOT przedstawia wszelkie możliwe szanse, zagrożenia oraz mocne i słabe strony danego projektu lub biznesu. Przedstawiając inwestorowi taką analizę ma on nie tylko wgląd do potencjalnych szans i zagrożeń dla powodzenia danego projektu, lecz wie, iż projekt został dokładnie przemyślany i jest on świadomy na co przeznacza swoje środki;
  • Rezygnacja z "rozrzucania swojej oferty" we wszystkich możliwych miejscach - według opinii wielu osób oraz badań wysyłanie tej samej oferty, która nie jest nastawiona na wybranego inwestora nie jest najlepszym rozwiązaniem. Wówczas inwestor może domyślić się, iż oferta została przygotowana w sposób ogólnikowy i prawdopodobnie ją odrzuci;
  • Stosowanie logicznych i przekonujących argumentów - stosowanie argumentów związanych jedynie z możliwym do osiągnięcia zyskiem nie jest przekonywujące dla niektórych inwestorów. Przykładem innego argumentu, jaki można zastosować jest fakt rozwoju biznesu oraz np. stworzenie sieci danego przedsiębiorstwa w całej Polsce lub wejścia na rynki zagraniczne w danej branży.