10 sposobów jak nie płacić ZUS

Kategoria:ZUS | |
Program do faktur
Wiele osób planujących założenie własnej działalności gospodarczej zastanawia się, jak legalnie nie płacić ZUS-u. Nikomu bowiem nie uśmiecha się oddawanie państwu ponad 15 000 zł każdego roku.

Dodatkowo z powodu niewydolności systemu emerytalnego oraz braku pomysłu na jego reformę na horyzoncie jawi się perspektywa wzrostu obecnych składek. Z tego względu w niniejszym artykule zostaną przedstawione skuteczne sposoby na zwolnienie z przykrego obowiązku płacenia ZUS.

Jak legalnie nie opłacać składek?

Jeśli zależy nam na niepłaceniu ZUS-u, powinniśmy wziąć pod uwagę dziesięć możliwości, które pozwalają na to w pełni legalnie, bez absolutnie żadnych przykrych konsekwencji:
  • Umowa o dzieło, która jest w całości wolna od składek. Taka forma działalności będzie dobra przede wszystkim dla freelancerów, grafików komputerowych, blogerów, artystów czy dziennikarzy, czyli osób wykonujących tzw. wolne zawody.
  • Umowa zlecenie, ale tylko dla studentów poniżej 26 roku życia. Po przekroczeniu tego wieku muszą oni odprowadzać składki w takiej samej wysokości, jak przy umowie o pracę.
  • Zwolniona z ZUS-u przez pierwszych 6 miesięcy jest działalność założona przez osobę, która robi to po raz pierwszy lub od jej ostatniej działalności minęło co najmniej 60 miesięcy. Z zastrzeżeniem, że nie mogą to być usługi świadczone dla byłego pracodawcy.
  • Działalność niezarejestrowana, gdy przychód nie przekracza miesięcznie połowy minimalnego wynagrodzenia, czyli aktualnie 2250 zł. Istnieje jedno zastrzeżenie - przedsiębiorca nie może przez ostatnie 60 miesięcy wykonywać działalności gospodarczej.
  • Dwuosobowa spółka z o.o., ale wymogiem jest niepodpisywanie z nią żadnych umów cywilnoprawnych. Jeśli zasiadamy w jej zarządzie, możemy pobierać pensję, płacąc tylko podatek od dochodu.
  • Spółdzielnia socjalna to kolejny ze sposobów na niepłacenie ZUS-u, choć tylko przez 2 lata (przez kolejny rok 50%). Działalność ta opiera się na zaangażowaniu członków, a zyski przez nich wypracowane służą realizacji tzw. celów statutowych. Do założenia spółdzielni potrzeba przynajmniej 5 osób, które przynależą do jakiejś grupy (np. niepełnosprawni lub uchodźcy) i realizują konkretny plan.
  • Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, w którym można prowadzić firmę bez ponoszenia kosztów ZUS-u, jeśli tylko podpisze się umowę o dzieło. Pieniądze spływają na nasze subkonto w AIP i możemy nimi rozporządzać w granicach regulaminu.
  • Fundacja, jeśli jesteśmy jej prezesem. Otrzymujemy wówczas wynagrodzenie bez konieczności odprowadzania od niego składek.
  • Wynajem mieszkania, dzierżawa terenu lub wynajem płotu na reklamę.
  • Spółka LTD z oddziałem w Polsce, ponieważ oddziały zagranicznych podmiotów nie posiadają osobowości prawnej oraz zdolności sądowej. Jest to świetne rozwiązanie dla osób, które współpracują z kontrahentami z innych państw lub prowadzą częściową działalność poza Polską (np. freelancerzy, programiści itp.).