Zwrot towarów a ewidencja faktury korygującej

Kategoria:Faktury | |
Program do faktur
Zwrot zakupionego wcześniej przez klienta towaru wymusza na sprzedającym konieczność wystawienia faktury korygującej. Ta zaś musi zostać ujęta w specjalnej ewidencji.

W przypadku zwrotu towaru, którego sprzedaż została udokumentowana fakturą, przedsiębiorca ma obowiązek wystawić tzw. fakturę korygującą. Jest to dokument, za pomocą którego dokumentuje się – oprócz zwrotu towaru – udzielenie rabatu, zwrot zaliczki oraz błędy w takich pozycjach, jak np. kwota podatku czy cena.

Faktura korygująca musi zawierać następujące elementy:
  • numer i datę wystawienia
  • dane obu stron transakcji
  • dane z faktury, której dotyczy korekta
  • kwotę rabatu/podwyższenia ceny
  • kwotę zmniejszenia/podwyższenia podatku
  • oznaczenie "korekta" lub "faktura korygująca"

Co bardzo ważne, przedsiębiorca ma obowiązek posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez kontrahenta. Nie musi to być oczywiście jego własnoręczny podpis, ale np. pocztowe potwierdzenie odbioru lub potwierdzenie odczytu maila z fakturą korygującą.

Księgowość online

Zarejestruj się w intaxo.pl i prowadź księgowość swojej firmy samodzielnieZakładam konto


Zwrot towarów – i wystawienie w związku z tym faktury korygującej – powoduje konieczność wprowadzenia szeregu zmian w księgach rachunkowych. Po pierwsze, jest to zmniejszenie wartości sprzedaży, po drugie – zmniejszenie związanego ze sprzedażą podatku VAT należnego oraz po trzecie – zmniejszenie ceny zakupu oraz związanego z nią podatku naliczonego.

Faktury korygujące powinny być ujmowane w specjalnej ewidencji. Jeżeli zwrot towarów miał miejsce przed zamknięciem ksiąg za miesiąc, w którym miała miejsce transakcja, to faktura korygująca sprzedaż powinna zostać ujęta w księgach za ten właśnie miesiąc. Jeżeli jednak do zwrotu dojdzie po kilku miesiącach, to fakturę korygującą powinno się ująć w księgach w miesiącu jej wystawienia.