Zaległa wypłata wynagrodzenia – zaliczka na podatek pobierana jest od świadczenia

Kategoria:ZUS | |
Program do faktur
Zaliczka na podatek dochodowy, który musi zostać pobrana od wypłat pracownika to obowiązek każdego pracodawcy. Gdy jednak firma posiada w tym względzie zaległości sytuacja wygląda już bardziej skomplikowanie – zaliczka na podatek zgodnie z przepisami podatkowymi musi zostać pobrana z chwilą spłaty długu wobec osoby zatrudnionej.

Ten przypadek zmienia jednak wartość od której zaliczka zostanie obliczona – przy obliczeniu jej wysokości nie nalicza się bowiem odsetek za zwłokę. Przepisy mówią jednoznacznie, że obowiązkowi podatkowemu podlega przychód bez względu na to czy został on przez pracownika uzyskany terminowo czy też wypłacony zaległe. Otrzymane wynagrodzenie staje się więc podstawą do opodatkowania za miesiąc w którym pracownik je otrzymał – jeżeli pobory niewypłaconych wynagrodzeń za miesiące luty i marzec nastąpiły w kwietniu to stanowią one podstawę opodatkowania za ten właśnie miesiąc. Pracodawca nie ma również obowiązku dokonania korekt listy płac a także wpłacać za nie zaliczki – podstawą będzie tutaj kwota stanowiąca sumę wynagrodzenia i zaległych świadczeń za miesiące luty oraz marzec.

Przedsiębiorca, który nieterminowo dokonuje wypłat wynagrodzeń nie musi także obawiać się trudności związanych z ZUS-em. Składki wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczące zaległych wynagrodzeń wobec pracowników pracodawca musi zaliczyć na analogicznych zasadach jak miało to miejsce w powyższych przykładach – za miesiące w którym owo wynagrodzenie zostało wypłacone. Na przedsiębiorcy nie będzie więc ciążył obowiązek dokonania korekty dokumentów za miesiące w których wynagrodzenie nie zostało wypłacone – opłacenie składek zdrowotnej i na ubezpieczenie społeczne następuje bowiem za miesiąc w którym zaległość została przez pracodawcę uregulowana.

Zwłoka będzie jednak dla zatrudniającego kosztowna – zostaną mu bowiem naliczone właśnie odsetki za zwłokę. Na korzyść przedsiębiorcy przemawia jednak fakt, że są one zwolnione z podatku – podatkiem dochodowym zgodnie z przepisami prawa nie są obarczone odsetki za nieterminowe wypłaty wynagrodzeń. Wynikające ze stosunku pracy.