Umorzenie długu przedsiębiorstwa

Kategoria: | |
Program do faktur
Wejście w życie z dniem 15 stycznia 2013 roku ustawy abolicyjnej daje przedsiębiorcom działającym w latach 1999 – 2009 i mającym zobowiązania wobec ZUS dotyczące niezapłaconych wobec organu składek: rentowej, emerytalnej jak też wypadkowej możliwość ubiegania się o umorzenie owych zobowiązań pod warunkiem jednak, iż przedsiębiorcy sami o to zadbają (choć organ o takiej możliwości powinien poinformować).

Nie wszyscy właściciele wiedzą o wejściu w życie ustawy a co za tym idzie nie wiedzą o możliwości pozbycia się długu- co ważne zgodnie z przepisami. Ubieganie się o umorzenie stanowi więc często barierę, którą nie tak łatwo pokonać – nieznajomość prawa szkodzi co w przypadku przedsiębiorców, którzy mają długi jest nader wymowne. Nie wszyscy przedsiębiorcy z abolicji mogli jednak skorzystać od momentu wejścia jej w życie. W pierwszej kolejności mogli skorzystać z niej jedynie te osoby, które zamknęły działalność przed datą 1 września 2012 roku. Nowe przepisy nie objęły w tym przypadku firm, które były prowadzone po wspomnianym wyżej terminie.

Takie postępowanie organu spowodowało, że czynni przedsiębiorcy musieli oczekiwać na odpowiedź w kwestii czy oni także mogą z ustawy abolicyjnej skorzystać. Postanowienie o tej możliwości Komisja Europejska wydała pod koniec listopada, stwierdzając jednocześnie w postanowieniu iż taka pomoc ze strony organu państwo ergo nie stanowi sprzeczności z unijnymi przepisami (nie jest pomocą publiczną) a tym samym prowadzący działalności po okresie 1 września również mogą starać się o umorzenie swoich zobowiązań wynikających z nieopłaconych składek za okres od 1 stycznia 1999 do 28 lutego 2009 roku. Ostateczny termin złożenia wymaganych dokumentów mija 15 stycznia 2015 roku.