Spóźniona składka na ubezpieczenie – co grozi przedsiębiorcy?

Kategoria:ZUS | |
Program do faktur
Choć obowiązek płacenia składki na ubezpieczenie od dawna jest tematem rozważań nad przymusowym uszczęśliwianiem przedsiębiorców nic nie zapowiada się aby się to zmieniło. Każda osoba prowadząca własną działalność gospodarczą, czy jej się to podoba czy nie, musi każdego miesiąca odprowadzać składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Prawo zobowiązuje każdego przedsiębiorcę bez wyjątku do terminowego opłacania składek ZUS. Jeżeli obowiązek ten nie zostanie wypełniony w ustalonych terminach a więc:
  • w przypadku kiedy przedsiębiorca zatrudnia sam siebie (jednoosobowa działalność gospodarcza) terminem jest 10 dzień miesiąca następnego,
  • jeżeli przedsiębiorca zatrudnia pracowników składkę musi opłacić do 15 dnia kolejnego miesiąca.
Odnosząc się do powyższych terminów pamiętać należy także o dniach ustawowo wolnych od pracy . Jeżeli dzień zapłaty składki przypada na jeden z takich okresów składkę należy opłacić w pierwszym następującym po ostatnim dniu wolnym w wysokości odpowiedniej do statusowi przedsiębiorcy. Mowa oczywiście o okresie prowadzenia firmy – nowi przedsiębiorcy (działalność nie prowadzona dłużej niż 24 miesiące) mają prawo do opłaty z tytułu składek ZUS w preferencyjnej wysokości.

Jeśli natomiast firma istnieje na rynku dłużej niż dwa lata jej właściciel zmuszony jest opłacać comiesięczne składki w pełnej wysokości. Samo sztywne trzymanie się terminów może jednak nie wystarczyć – praktycznie w każdym urzędzie (także ZUS) terminowo opłacona składka to taka, która została zaksięgowana na koncie urzędu najpóźniej z dniem upłynięcia terminu. Jeżeli powyższe terminy nie zostaną dotrzymane przedsiębiorcy grożą odsetki od zaległości podatkowych, których obecna wartość wynosi 10%. Podana wcześniej wartość nie dotyczy jednak ubezpieczenia chorobowego – może być ono opłacane ale też nie musi.

Gdy jednak przedsiębiorca zdecyduje się ją opłacać – musi robić to systematycznie przez co najmniej 3 miesiące – jeżeli spóźni się z wpłatą ubezpieczenie wygaśnie a on straci możliwość pobierania zasiłku macierzyńskiego, chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego jak i opiekuńczego. Przedsiębiorcy nieterminowo opłacającemu składki grozi także utrata świadczeń z Narodowego Funduszu Zdrowia – będzie musiał za świadczenia zapłacić sam. To samo dotyczy składki wypadkowej w przypadku uzyskania odszkodowania – musi być ona opłacona i nie mogą występować zaległości wskazane powyżej.