Spółka z o.o. a JDG - co się bardziej opłaca?

Kategoria:Inne | |
Program do faktur
Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej wiążę się z wyborem formy prawnej, którą należy skrupulatnie przeanalizować przed decyzją. Najczęściej występują jednoosobowe działalności gospodarcze oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Różnią się między sobą kwestiami formalnymi, wizerunkowymi, a także specyfiką branży w której będą działać. Formy prawne każdej z tych działalności posiadają pewne wady i zalety na które należy zwrócić uwagę. Jak duże są różnice między Spółką z.o.o., a jednoosobową działalnością gospodarczą?

Różnice w sposobie zakładania działalności

Jednoosobowa działalności gospodarcza powstaje z chwilą rejestracji w CEIDG. Nie jest obciążona żadnymi opłatami rejestracyjnymi, ani późniejszymi, zmieniającymi dane w rejestrze. Zakładanie takiej formy jest nieskomplikowane, gdyż jedynie wymaga wypełnienia wniosku CEIDG-1 w urzędzie gminy bądź przez internet. Jednak zgłaszając założenie działalności bez podpisu elektronicznego przez internet, skutkuje potrzebą zgłoszenia się w urzędzie w celu uwierzytelnienia wniosku, do 7 dni od rejestracji. Natomiast rejestracja spółki z.o.o już na samym wstępie wiąże się z opłatami zatwierdzającymi u notariusza (akt notarialny) oraz podatkami. które uzależnione są od wielkości kapitału zakładowego. Dodatkowo wymagana jest opłata sądowa oraz koszty wynikające ze zgłoszenia w Monitorze sadowym i gospodarczym.

Opodatkowanie działalności i formy prawne

Osoba fizyczna to reprezentant JDG, dlatego też będzie występowało rozliczanie się za pomocą podatku dochodowego. Możliwe są 3 rożne rozliczenia takim podatkiem w zależności od wyboru odpowiedniej formy. Wlicza się w to: zasady ogólne (18%,32%), podatek liniowy (19%), a także ryczałt lub kartę podatkową. Porównując spółkę z.o.o , należy wziąć pod uwagę, że jest ona formą prawną i wymaga rozliczania podatkiem dochodowym od osób prawnych (19% procent zysku brutto). Dodatkowo właściciel jednoosobowej działalności odpowiada całym swoim majątkiem za niepowodzenia i zobowiązania firmowe, natomiast spółka z.o.o jedynie do wysokości jej majątku.

Sposoby prowadzenia księgowości w spółce i działalności jednoosobowej

Prowadzenie spółki jest obciążone wymogiem przesyłania sprawozdań finansowych, a także koniecznością prowadzenia ksiąg rachunkowych. Dlatego tez wspólnicy, którzy nie posiadają odpowiedniej wiedzy są zmuszeni zatrudnić księgowego, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Natomiast jednoosobowa działalność gospodarcza (której dochód nie przekracza 2 mln euro) charakteryzuje się prostymi rozliczeniami, z możliwością wykorzystania programów online.

Różnice w opłacaniu składek ZUS

Osoba prowadząca jednoosobową działalność, jest zobowiązana do opłacania składek ZUS i zdrowotnych. Jednak wyjątkiem jest zatrudnienie na umowę o pracę lub inny tytuł do ubezpieczenia. Dodatkowo przez pierwsze 2,5 roku składki są niższe (przez 24 miesiące) lub nie ma ich wcale (przez pierwsze 6 miesięcy). W przypadku prowadzania spółki z.o.o przedsiębiorcę obowiązują takie same zasady jak przy JDG, tylko jeśli jest jedynym udziałowcem spółki. Natomiast więcej wspólników w spółce skutkuje brakiem opłacania składek ZUS.