Samochód osobowy uprawnia do pełnego odliczenia VAT

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Nabycie samochodu osobowego przez przedsiębiorcę uprania do odliczenia podatku VAT w wysokości 60% jego wartości w tym również jego eksploatacji.

W przyszłości odliczenia mają dotyczyć już pojazdów bez względu na ich przeznaczenie – samochodów osobowych, ciężarowych jak również uznanych jako specjalne nie będzie mieć znaczenia. Doniosłość zmian przepisów w tym względzie będzie dotyczyć bowiem odliczeń podatkowych w pełnym zakresie związanych zarówno z samym zakupem auta jego eksploatacją, naprawą jak i poniesione w związku z zakupem ubezpieczenia.

Na nowych przepisach nie zyskają jednak wszyscy – stracą na ich wprowadzeniu przede wszystkim właściciele pojazdów specjalistycznych – w wyniku nowych zmian będą mogli oni obliczać jedynie połowę kosztów (dotychczas była to kwota odpowiadająca 100% odliczenia).

Dotyczyć to będzie zarówno wykorzystywania pojazdów do celów prywatnych jak i służbowych. Dotychczasowe przepisy zakładały bowiem, że pojazdy osobowe wykorzystywane były do celów prywatnych jak i służbowych, specjalistyczne natomiast tylko i wyłącznie na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Nowe regulacje zmienią ten fakt - firmy którym samochody osobowe są również niezbędne do prowadzenia firmy będą miały takie samo prawo do odliczeń VAT jak w przypadku przedsiębiorców wykorzystujących w działalności sprzęt specjalistyczny a także samochody ciężarowe – w obydwu przypadkach obowiązywać będzie 50% stawka którą będzie można odliczyć.