Ryczałt – jakie zmiany w 2018 roku?

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Nowy rok oznacza zazwyczaj zmiany w obowiązujących przepisach podatkowych. Na początek sprawdzamy, jakie nowości pojawią się w przypadku ryczałtu.

Zacznijmy od limitów. W 2018 r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będą mogli opłacać podatnicy kontynuujący działalność gospodarczą, którzy w 2017 r. uzyskają przychody z działalności prowadzonej samodzielnie nie większe niż 1 078 425 zł lub w formie spółki – suma przychodów wszystkich wspólników nie może przekroczyć tej kwoty. Z kolei prawo do kwartalnego opłacania ryczałtu w 2018 r. będą mieli podatnicy, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki nie przekroczą sumy 107 842,5 zł.
Zmiany w ryczałcie od 2018 r.
Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym zmienione zostaną wprowadzone następujące zmiany w ryczałcie (została podpisana przez prezydenta 22 listopada 2017 r.) w 2018 r. w ryczałcie dojdzie do następujących zmian:
  • dodatkowa stawka 12,5% przy ryczałcie od najmu prywatnego – w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wprowadzono limit przychodów, do którego będzie mieć zastosowanie stawka 8,5% - wynosi on 100 tys. zł (nadwyżki ponad tę kwotę będą opodatkowane stawką 12,5%), w przypadku małżonków limit dotyczy ich łącznych przychodów uzyskanych w ten sposób
  • brak obowiązku zawiadamiania o prowadzeniu ewidencji przychodów – rozpoczynający działalność przedsiębiorca nie musi już informować naczelnika właściwego urzędu skarbowego o założeniu ewidencji przychodów oraz ewentualnym zawarciu z biurem rachunkowym umowy na jej prowadzenie
  • nowe wzory oświadczeń – zgodnie z nowelizacją wprowadzone zostały wzory oświadczeń składanych przez podatników przy wyborze oraz rezygnacji z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym (mogą być składane również w formie elektronicznej).