Przekroczenie dobowego czasu pracy korzystne dla pracownika i pracodawcy

Kategoria:ZUS | |
Program do faktur
Przepisy kodeksu pracy ograniczające pracodawcom możliwość wprowadzenia w firmach ruchomego czasu pracy prowadzą do konieczności rozliczenia nadgodzin swoich pracowników z chwilą przekroczenia dobowego wymiaru czasu pracy.

Zmiany przepisów przyjętych przez rząd dają właścicielom firm szansę na rozwiązania bardziej elastyczne co do czasu pracy zatrudnionych w ich firmach pracowników. Zmiany przepisów dotyczyć mają także wydłużenia okresu na rozliczania czasu pracy do pełnego roku. Do pracodawcy należy więc takie zaplanowanie czasu pracy swych pracowników aby był on zgodny z definicją ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r., zawartą w artykule 128 KP, paragraf 3 pkt.1 Kodeksu pracy mówiącego, że ”przez dobę należy rozumieć kolejne 24 godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obwiązującym go rozkładem czasu pracy".

Zgodnie z interpretacją przepisu - kiedy pracownik rozpoczyna pracę dnia następnego o godzinę wcześniej niż w dniu poprzednim , wykonywane przez niego czynności zostają zaliczone do tych wykonanych w dniu poprzednim a więc uznane zostają jako nadgodziny. Zmiany przepisów Kodeksu wniosą więc korzyści dla obydwu stron:

  • pracodawców mając możliwość łatwiejszego rozliczania czasu pracy
  • pracowników mogących rozpoczynać pracę o różnych porach np. między 10 a 18 a zakończyć ją w godzinach 16 - 18

Opisane rozwiązanie będzie możliwe do wprowadzenia w firmach posiadających zbiorowe układy pracy, w organizacjach pracowniczych np. związkach zawodowych czy poprzez porozumienia z przedstawicielami pracowników jeżeli w przedsiębiorstwie nie ma związków zawodowych. Może o nie wnioskować także i sam pracownik niezależnie od tego czy w firmie obowiązuje określony czas pracy a także zawarte porozumienia z organizacjami pracowników.