Od kiedy obowiązuje JPK?

Kategoria:Inne | |
Program do faktur
Jednolity Plik Kontrolny to nowy obowiązek księgowo-sprawozdawczy, który dotyczy coraz większej ilości przedsiębiorców. Od kiedy obowiązuje JPK w odniesieniu do poszczególnych grup firm? Sprawdź w naszym poradniku!

Jednolity Plik Kontrolny to zbiór informacji eksportowanych bezpośrednio z systemów informatycznych firmy, podzielony na siedem struktur:
 • księgi rachunkowe
 • wyciągi bankowe
 • informacje o obrocie magazynowym
 • faktury VAT
 • ewidencja zakupów i sprzedaży VAT
 • księga przychodów i rozchodów
 • ewidencja przychodów
Jego wprowadzenie ma uprościć prowadzenie ewentualnych kontroli skarbowych, skrócić ich czas oraz umożliwić sprawniejsze wyłapywanie nieuczciwych przedsiębiorstw, które dopuszczają się np. wyłudzania podatku VAT.
JPK – od kiedy obowiązuje?
Jednolity Plik Kontrolny obowiązuje lub będzie obowiązywał wszystkie firmy, jednak – w zależności od wielkości przedsiębiorstwa – jego wprowadzenie zostało rozłożone w czasie. Jako pierwszy wprowadzono obowiązek tworzenia plików JPK w przypadku struktury dotyczącej ewidencji zakupów i sprzedaży VAT. Terminy te przedstawiają się następująco:
 • 1 lipca 2016 r. – duże firmy
 • 1 stycznia 2017 r. – małe i średnie firmy
 • 1 stycznia 2018 r. – mikrofirmy
W przypadku pozostałych sześciu struktur (czyli tworzenia JPK w pełnym zakresie) terminy są natomiast takie:
 • od 1 lipca 2016 r. – duże firmy
 • od 1 lipca 2018 r. – mikro, małe i średnie firmy
Do tego czasu przedsiębiorcy mogą już tworzyć takie struktury, ale nie mają takiego obowiązku.