Nowe zasady w zasiłkach chorobowych dla przedsiębiorców

Kategoria:ZUS | |
Program do faktur
Ubezpieczenie chorobowe w przypadku pracodawców nie jest obowiązkowe jak ma to miejsce w przypadku pracowników etatowych – mogą więc z ubezpieczenia zrezygnować lub też ubezpieczyć się dobrowolnie poprzez złożenie dokumentu o nazwie ZUS ZUA.

Ubezpieczenie będzie obowiązywać już z dniem złożenia wniosku o objęcie ubezpieczeniem chorobowym lecz nigdy z dniem wcześniejszym - jego składka w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą podobnie jak w przypadku osób zatrudnionych na etacie wynosić będzie 2,45%.

Wysokość składki obliczana jest od dowolnie zadeklarowanej przez przedsiębiorcę kwoty – suma ta obwarowana jest ograniczeniami co do minimalnej i maksymalnej jej wysokości. Odpowiednio więc – jej minimum to 60% minimalnego wynagrodzenia - górna granica natomiast nie może przekroczyć 250% średniego miesięcznego wynagrodzenia przypadającego na kwartał poprzedzający jej opłacenie.

Znacznym rozbieżnościom w stosunku do pracownika etatowego podlegają również roszczenia pracodawców którzy pomimo opłacania znacznie wyższych składek nie otrzymają zasiłku chorobowego w odpowiedniej wysokości w przypadku kiedy niezdolność do pracy powstała w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego – podstawą jego wyliczenia w tym przypadku są tylko i wyłącznie dni przepracowane.

Niekorzystne przepisy w tej kwestii mają się jednak zmienić na korzyść prowadzących firmy przedsiębiorców. Zgodnie z ich nowelą mają być one przyznawane na zbliżonych zasadach jak ma to miejsce w przypadku osób zatrudnionych nie prowadzących działalności. Projekt zmian nie będzie obejmował jednak wszystkich – dotyczyć będzie tylko i wyłącznie przedsiębiorców oraz współpracujących z nimi osób podlegających ubezpieczeniu krócej niż 12 miesięcy przy jednoczesnej opłacanej podstawie składki przewyższającej jej ustawowe minimum. Propozycje zmian przepisów zawierają również możliwość wprowadzenia uśrednienia jej wysokości.