Koniec z wyłudzaniem podatku VAT

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Mocą uchwały, która weszła z dniem 18 grudnia 2013 r. Sądu Najwyższego ukróci się proceder wyłudzania podatku VAT przez polskie firmy. Taki czyn kwalifikuje się jako przestępstwo skarbowe jak i pranie brudnych pieniędzy.

W praktyce oznacza to bowiem popełnieniu dwóch przestępstw jednocześnie, które wiąże się z podwójną karą. Dzięki zaostrzonym przepisom, istnieje nadzieja na zaprzestanie procederu wyłudzania podatku VAT przez polskie firmy. Przedsiębiorcy popełniali przestępstwa w dwojaki sposób. Jednych działania miały na celu niepłacenie podatku VAT, a inni wyłudzali zwrot VATu.

Cały proceder opierał się na fałszywych fakturach. Instytucje, które kontrolowały procedery nieuczciwych przedsiębiorców wyróżnili pięć sposobów działania, które dawały możliwość zmniejszenia kosztu prowadzenia działalności przy wykorzystaniu fałszywych faktur.

Pierwszy przypadek to wystawianie faktur przez podmiot gospodarczy, który funkcjonuje prawidłowo, chociaż tak naprawdę jest fikcyjną działalnością wystawia dokumenty z VATem należnym, a drugi podmiot gospodarczy zyskuje zwrot, mimo że rzeczywiście nie było podstawy naliczenia podatku.

Drugi przypadek jest podobny, ale różni się tylko tym, że usługa zostaje zrealizowana przez inną firmę. Następna sytuacja następuje w przypadku firmy formalnie działającej jako zagraniczny podmiot, który wystawia faktury bez podatku, pomimo iż usługodawcą jest firma zarejestrowania w kraju. W takim wypadku zagraniczna faktura powoduje, że żaden podmiot gospodarczy nie jest obciążona VATem. Wystawiane były także dokumenty o treści nie mającej związku z prawdziwymi działaniami. Dokonywane były także pozorne likwidacje podmiotów krajowych, by istniała możliwość wystawiania dokumentów bez VATu dla rodzimych dostawców.

Ważnym działaniem firm, którym zależało na ukryciu swych przestępczych procederów było powtarzanie tych samych czynności. Doprowadzało to do bałaganu w dokumentach, który miał na celu uniemożliwienie ustalenia które dokumenty sprzedaży są autentyczne czy fałszywe.

Oszacowano, że w latach 2008-2013 z przyczyny niedozwolonych praktyk firm wyłudzających podatek VAT straty z wpływów z podatków do budżetu państwa wyniosły 70 mln złotych. Nadanie uchwały przez Sąd Najwyższy w sprawie oszust przeprowadzonych przez jeden ze śląskich firm, ma także ważność reguły prawnej. Oznacza to zastosowanie jej w sądach niższych instancji.

Zobacz także:

VAT i luka podatkowa