Kiedy warto przejść na podatek liniowy?

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej jest jedną z pierwszych decyzji, którą musi podjąć przedsiębiorca w trakcie zakładania firmy (podejmuje ją już w momencie składania wniosku o rejestrację działalności).

Stąd też podjęcie ostatecznej decyzji bywa często dosyć trudne – nie wielu przedsiębiorców wie, że oprócz rozliczeń na zasadach ogólnych (skali podatkowej 18 i 32%) przysługuje im również prawo do zapłaty zobowiązań podatkowych 19% podatkiem liniowym. Kiedy warto się na niego zdecydować i jakie niesie dla firmy korzyści?

Kiedy przejść na podatek liniowy?Przedsiębiorca już na etapie składania wniosku o rejestrację działalności w urzędzie gminy ma możliwość wyboru najbardziej odpowiedniej dla siebie formy rozliczeń z fiskusem. Pośród możliwości z których może skorzystać już od pierwszego dnia prowadzenia firmy oprócz rozliczeń z urzędem skarbowym na zasadach ogólnych przysługuje mu również podatek liniowy (za wyjątkiem osób samo zatrudnionych). Wybierając tę formę opodatkowania ma bowiem możliwość zapłaty podatku w oparciu tylko o jedną stawkę – 19% bez względu na wysokość osiąganych przychodów. W przypadku rozliczeń według skali podatkowej przekroczenie kwotowego progu 85.528 zł powoduje, iż podatnik wchodzi w wyższy -32% próg podatkowy (jednocześnie kwota zobowiązania wobec Skarbu Państwa się zwiększa).

Podatek liniowy uprawnia bowiem podatnika do obliczania podatku od osiąganego przez jego firmę przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania (do wyliczenia podatku konieczne jest prowadzenie ewidencji przychodów oraz kosztów poprzez podatkową księgę przychodów i rozchodów ewentualnie księgi rachunkowe. Ten rodzaj rozliczeń najbardziej korzystny jest dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą (tylko ta działalność podlega opodatkowaniu podatkiem liniowym - wszelkie inne rozliczane są na zasadach ogólnych) osiągających przychód co najmniej 100 000 zł oraz w przypadku wspólników w spółkach, które nie posiadają osobowości prawnej np. jawnych).

W jakich jeszcze sytuacjach przedsiębiorca powinien rozważyć przejście na podatek liniowy? Oto najważniejsze:
  • gdy pracuje poza granicami kraju (odliczenie od osiągniętego dochodu składek na ubezpieczenie społeczne, od podatku przysługuje mu prawo odliczenia w części składki zdrowotnej),
  • gdy oprócz prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorca osiąga dochód pochodzący z innego źródła (praca etatowa) wraz z tym dochodem ma możność skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej i na dzieci),
  • jest podatnikiem nie posiadającym prawa do pozostałych ulg i zwolnień podatkowych (z wyłączeniem wspomnianej ulgi na dzieci i rehabilitacyjnej oraz gdy działalnośc gospodarcza jest jedynym źródłem dochodu),
  • prowadzi działalność samodzielnie (podatek liniowy nie uprawnia podatnika do wspólnych rozliczeń z małżonkiem lub dzieckiem przez niego wychowywanym),
  • nie świadczy usług na rzecz byłego pracodawcy w pierwszym roku prowadzenia firmy (samo zatrudnienie) – w roku kolejnym prawo wyboru podatku liniowego jako formy rozliczenia będzie mu przysługiwało.