Jaka jest kwota wolna od podatku w 2017 roku?

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Od nowego roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy w zakresie kwoty wolnej podatku. Jest ona zróżnicowana w zależności od dochodów podatnika. Jaka jest kwota wolna od podatku w 2017 roku? Sprawdź w naszym poradniku.

Mianem kwoty wolnej od podatku określa się poziom dochodów, przy uzyskaniu których podatnik nie ma obowiązku opłacania podatku dochodowego. Z kolei dochód to nic innego, jak różnica między przychodami podatnika a kosztami ich uzyskania. Do końca 2016 r. kwota wolna od podatku wynosiła 3091 zł.

Jednak zgodnie z ustawą z 29 listopada 2016 r. od 1 stycznia 2017 r. kwota wolna podatku wzrosła do 6600 zł – zostało to wymuszone decyzją Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że kwota wolna od podatku na poziomie 3091 zł jest niezgodna z konstytucją. Jednak wyższa kwota wolna od podatku w 2017 r. nie dotyczy wszystkich – jej zastosowanie zostało bowiem uzależnione od poziomu dochodów podatnika. Przedstawia się to następująco:
  • podatnicy zarabiający do poziomu 6600 zł nie płacą podatku dochodowego, czyli ich kwota wolna od podatku wynosi 6600 zł
  • podatnicy zarabiający od 6601 zł do 11000 zł mogą skorzystać z kwoty wolnej od podatku zmniejszającej się wraz ze wzrostem ich przychodów, wynoszącej od 6600 zł do 3091 zł
  • dla podatników, którzy osiągnęli dochód w granicach 11001 zł – 85528 zł kwota wolna od podatku wciąż wynosi 3091 zł
  • dla podatników, którzy osiągnęli dochód w przedziale 85529 zł – 127000 zł kwota wolna od podatku jest degresywna (spada wraz ze wzrostem dochodów) i wynosi od 3091 zł do 0 zł
  • w przypadku podatników, których dochód wyniósł powyżej 127000 zł kwota wolna od podatku nie obowiązuje
W praktyce oznacza to, że kwota wolna od podatku w 2017 r. wzrosła dla osób najmniej zarabiających, zaś zupełnie zniknęła dla tych bardziej zamożnych. Warto pamiętać, że nowa kwota wolna wpływa na sposób kalkulacji zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego, co jest szczególnie ważne dla przedsiębiorców. Wobec tego trzeba oszacować już na początku roku, czy dochody firmy będą mieścić się w pierwszym czy drugim przedziale. W zależności od tego należy też ustalić możliwość pomniejszania podatku o kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 556,02 zł.

Przydatnym dla przedsiębiorców narzędziem do wyliczania zaliczek na podatek dochodowy jest księgowość online Intaxo. Program wylicza je automatycznie na podstawie bieżących wskaźników, o których aktualność dbają eksperci. Księgowość Intaxo gwarantuje oszczędność czasu i pieniędzy, co jest szczególnie istotne zwłaszcza dla początkujących przedsiębiorców.